Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka v Dolínku

Bylo to 3. listopadu 1976, kdy se v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku sešlo těchto 22 nadšenců: Ing. Josef Kroupa, Jiří Štěpánský, Bedřich Černý, Václav Nádvorník, Jiří Čurda, Jindřich Chaloupka, Josef Moravec, Štěpánka Bečková, Anna Klimentová, Antonín Jeništa, Milada Richterová, Jarmila Stará, Alena Švandová, Terezie Valtrová, Věra Suchomelová, Rosarie Klimentová, Anna Kroupová, Anna Jeništová, Zdeněk Korunka, Pavel Schejbal, Božena Herejková, Jindřiška Maršounová spolu s předsedou Osvětové besedy Josefem Vojáčkem a předsedou Kulturní komise tehdejšího Místního národního výboru Odolena Voda Jaroslavem Pikhartem, aby pod patronací Osvětové besedy a kulturní komise založili Vlastivědný kroužek při rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku. Toho dne byl schválen statut kroužku a byl zvolen dvanáctičlenný výbor, v jehož čele stanul Josef Moravec.

Hlavní činnost kroužku tkví v poznávání historie a kultury našich zemí formou návštěv významných památek, divadel, přednášek a účastí na dalších kulturních akcích a v poznávání krás naší vlasti formou turistických výletů.

Je samozřejmé, že jak jde čas, tak dochází ke změnám nejen v životě lidském, ale i v životě kroužku. Mnoho členů se do dnešního dne v kroužku vyměnilo I proto byl začátkem roku 1995 k naší lítosti dlouhodoběji onemocněl předseda kroužku pan Moravec, do té doby duše a hybná páka kroužku. Proto byl v říjnu 1995 na výroční členské schůzi zvolen nový výbor a vedení kroužku se ujala pí Alžběta Kulíšková.

Tento výbor i nadále zachovává zvyky a pořádky zavedené od začátku trvání kroužku. Výlety jsou kombinací návštěvy kulturní památky s pěší túrou po naší krásné přírodě – každý účastník si volí sám podle svých možností a schopností, zda bude absolvovat kratší nebo delší trasu výletu.

Mezi navštěvovaná místa patří hrady, zámky, kulturní stavby, přírodní zajímavosti, kopce, hory, doliny, propasti, jeskyně a skály, lesy, řeky, rybníky a jezera (a to vše i v blízkém zahraničí), rodné chalupy našich velikánů i místa, o nichž psali ve svých dílech, lázně, pravěká sídliště našich předků a sem tam i vinné sklípky.

Ing. Vratislav Řezáč, kronikář kroužku

 

 Vítejte v Odoleně Vodě