Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

TOM Vodolka

Co je TOM Vodolka?
TOM Vodolka, člen Asociace TOM číslo 21109 a školní zájmový kroužek ZŠ Odolena Voda.

Turistický Oddíl Mládeže Vodolka – neboli turisťák je skupina lidí nadšených pro turistiku a pobyt v přírodě. Najdete mezi námi početnou skupinu dospělých vedoucích, která se stará o celoroční činnost oddílu určeného pro děti školního věku. Všichni společně se rádi spolu setkáváme v průběhu roku, jezdíme na výlety a na tábor.

Turisťák funguje nepřetržitě přes dvě desetiletí. Současný tým vedoucích (ačkoli mnozí tou dobou byli ještě dávno na houbách) se začal formovat již v roce 1988. Postupně se doplňoval o další nadšence a především vlastní „odchovance“, přečkal všechny změny, které doba přinesla, a udržuje činnost oddílu do dnešní doby. Ačkoli jsme vždy byli hlavně tím naším „Turisťákem“, v průběhu let jsme patřili mezi sportovní oddíly TJ Aero a později mezi zájmové kroužky ZŠ Odolena Voda. V současné době fungují schůzky jako zájmový kroužek ZŠ Odolena Voda v jejích prostorách. Výlety s táborem organizujeme jako člen Asociace Turistických Oddílů Mládeže (A-TOM).

Turisťák pořádá během roku pět víkendových výletů a čtrnáctidenní tábor o velkých prázdninách.
Více na http://tom-vodolka.webnode.cz/


Vítejte v Odoleně Vodě