Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Občanské sdružení ProOdolenuVodu

Základní cíle občanského sdružení

  •   ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;
  •   ochrana životního prostředí;
  •   ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
  •   ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovanýchoblastech;
  •   tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy,především pěší a cyklistické;
  •   ochrana zeleně v lokalitě;
  •   péče o území;
  •   podpora a aktivní uskutečňování širší účasti veřejnostive správních řízeních, týkajících se ochrany životníhoprostředí a kulturních památek v Odoleně Vodě a okolí; 
  •   ochrana životního prostředí a důstojného života občanůve městě Odolena Voda, které vážně ohrožuje připravovanérozšíření a provoz letiště ve Vodochodech;
  •   omezit na co nejmenší míru škodlivé vlivy z nově připravovanémimoúrovňové křižovatky na D8 a silnici III/0087 – OdolenaVoda - Dolínek

Více informací naleznete na stránkách sdružení : http://www.proodolenuvodu.cz/


Vítejte v Odoleně Vodě