Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Klub seniorů

Klub seniorů

ul. Ke Stadionu 314, Odolena Voda  ( v budově tesko )

Termín schůzek - pondělí 13 – 15 hodin

Kontaktní osoba - předsedkyně p. Helena Bittnerová, tel.: 603 720 445, e-mail: vabit@seznam.cz

Členky výboru:

Zdeňka Křížová - finance, Jitka Soukupová - fotodokumentace a články v časopisu Odolen, Helena Bittnerová - kronikářka, Marie Olivová - zajišťování občerstvení a výzdoba

 

Od 1. dubna 2019 je předsedkyní Klubu seniorů p. Helena Bittnerová.

V Klubu seniorů se členové schází každé pondělí od 13.00 do 15.00 hodin.

Klub se rozrostl o nové členy a prostory byly rozšířeny a upraveny k činnosti klubu.

 

Program schůzek v Klubu seniorů jsou soutěže, probíhají přednášky na různá témata, klub také navštěvují děti z mateřské školky a základní školy, aby členům Klubu seniorů předvedly svá vystoupení, zpívají, tančí, hrají na různé hudební nástroje pod vedením svých učitelů. Také jsou zváni další hosté.

O program Klubu seniorů se starají členky výborů :

Kulturu má na starosti a zve hosty - p. Eva Bendíková.

Soutěže má na starosti -  p. Křížová, p. Bittnerová.

Všechny jmenované jsou členky výborů, svou práci vykonávají svědomitě a za to jim patří srdečný dík.

Aby se členové a členky Klubu seniorů také někam podívali, tak s příspěvkem Městského úřadu Odolena Voda jsou pod vedením předsedkyně Klubu seniorů pořádány zájezdy, které jsou oblíbené.

 

Helena Bittnerová

předsedkyně Klubu seniorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě