Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Honební společenstvo Odolena Voda

Honební společenstvo Odolena Voda obhospodařuje v souladu se zákonem o myslivosti honitbu v katastru Odolena Voda. V čele honebního společenstva stojí jeho starosta.

Členové a hosté HS v průběhu roku obhospodařují myslivecká políčka, udržují myslivecká zařízení, dohlížejí na zdravý vývoj zvěře a v zimním období zvěř přikrmují, aby nestrádala.

Mimo to dohlížejí na pořádek v honitbě, pomáhají při udržování čistoty a pořádku podél silnic a cest, podílejí se na kulturních a společenských akcích města Odolena Voda a zabezpečují vzdělávání dětí v oblasti myslivosti a péče o zvěř.

 

Myslivost je především péče o zvěř a velká snaha o zachování přírodního prostředí zvěře. Provozování myslivosti není sport, kdy dělám to, co mě baví, a co ne, to vynechám.

Úkol myslivce v přírodě je velmi rozsáhlý. Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady povinností a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží především k zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také k zachování ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny.

Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody. Období přelomu jara a léta, čas nejkratších nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím zrození nového života v přírodě.

V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Právě období prvních týdnů života mláďat mohou návštěvníci přírody nechtěně ztěžovat péči především hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje jí v klidu setrvat na jednom místě. Zvěř také velmi ruší volné pobíhání psů.

Chovejme se právě v tomto období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než obvykle a věnujme také náležitou pozornost volnému pohybu psů.

Budete-li mít štěstí, možná i vy uvidíte některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě nesahejte (aby na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho máma.

 

Příklad akcí s mysliveckou tématikou:

29. dubna 2018 jarní svod Tuhaň - myslivecká chata
23. - 27. května 2018 Natura Viva 2018 Lysá nad Labem
23. června 2018 - Národní myslivecké slavnosti v areálu loveckého zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Program je zajímavý nejen pro myslivce, ale i pro veřejnost včetně rodin s dětmi. Součástí programu je Mistrovství České republiky ve vábení jelenů.

28. dubna 2019 Jarní svod MS Kly-Tuhaň

22. - 26. května 2019 Natura Viva výstaviště Lysá nad Labem

22. - 27. srpna 2019 46. ročník výstavy Země živitelka - výstaviště České Budějovice

 

Kontakt:

myslivciov@seznam.cz

 


Vítejte v Odoleně Vodě