Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Církev a charita

Římskokatolická farnost Odolena Voda

U Fary 15, 250 70 Odolena Voda
Duchovní správce: P. Mgr. Kamil Vrzal, farář
mobil: 728 775 536
e-mail: farnostodolenavoda@gmail.com

http://www.farnostodolenavoda.cz/

Pořad pravidelných bohoslužeb v kostele sv. Klimenta v Odoleně Vodě

Neděle v 8:00
Středa, pátek v 18:00

Sobota (s nedělní platností) v 18:00

Modlitba breviáře (ranních chval)
Čtvrtek v 8:00

Přehled pravidelných bohoslužeb v celé farnosti zde.

 

 

Farní charita Neratovice

Kojetická 1021, 277 11 Neratovice
Tel./fax: 315 685 190
E-mail: charita@mnet.cz
Internetové stránky: http://www.charita-neratovice.cz
Kontaktní osoby: vrchní sestra Eliška Maršíková, tel.: 736 633 672; sociální pracovnice Mgr. Dana Jarešová, tel.: 736 670 631

Dlouhodobě zajišťuje v Odoleně Vodě zdravotní ošetřovatelskou službu a od 1. 1. 2007 také pečovatelskou službu. Zdravotní ošetřovatelskou službu vykonávají registrované zdravotní sestry, které na základě indikace lékaře vykonávají zdravotní službu (převazy, aplikace injekcí, odběry krve atd.) v bytech klientů. Pečovatelská služba je vykonávána pečovatelkami v terénu a tyto zajišťují klientům donášku oběda, nákupy, praní prádla, úklid a jiné služby související s chodem domácnosti.

 

Diakonie Broumov

Husova 319, 550 01 Broumov
Tel.: 491 524 342
E-mail: diakonie@diakoniebroumov.org
Internetové stránky: http://www.diakoniebroumov.org

Naše město dlouhodobě spolupracuje s touto organizací, pro kterou každoročně pořádá v dubnu a říjnu sběr šatstva.


Vítejte v Odoleně Vodě