Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Základní informace

poOdolena Voda leží na rozmezí vyvýšené Pražské plošiny a Středolabské tabule 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup nad Vltavou a 8 km jihozápadně od Neratovic. Její starší část je rozložena ve svahu sklánějícímu se zvolna k severu, novější část se sídlištní zástavbou vyrostla ve druhé polovině 20. století na výše položené rovině. Z jihovýchodní strany se k ní přimyká Dolínek s blízkou osadou Čenkov.

Odolena Voda v číslech

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Městské části: Odolena Voda, Dolínek
Sídelní jednotky: Odolena Voda, Dolínek, Čenkov
Celková rozloha: 1 123,22 ha
Zeměpisná poloha: 50° 14‘ 1,33‘‘ severní šířky, 14° 24‘ 42,47‘‘ východní délky
Nadmořská výška: Odolena Voda, Dolní náměstí (252 m)
Odolena Voda, Horní náměstí (280 m)
Dolínek, náměstí Vítězslava Hálka (273 m)
Čenkov, U Zvoničky (246 m)

Počet obyvatel:

k 1.1.2019 = 5954 občanů a cizinců s trvalým pobytem v Odoleně Vodě,  z toho občané ČR - 5 713 (z toho děti 0-18 let - 1 334) a cizinci s trvalým pobytem 241

Minulé roky: k 1.1.2018 = 5 885, k 1.1.2017 = 5 778, k 1.1.2016 = 5 746, k 1.1.2015 = 5 616

Městská symbolika

Znak
Heraldický popis
V modrém štítě pod stříbrným křídlem ze zlaté kotvy vyrůstající latinský kříž.

Výklad
Znak připomíná historii i současnost Odoleny Vody. „Historická“ Odolena Voda je tu zastoupena zlatým kotvicovým křížem, atributem svatého Klimenta, jemuž je zasvěcen místní barokní kostel. Stříbrné křídlo, uznávaný atribut letectví, odkazuje na přítomnější tvář Odoleny Vody, spojenou s leteckým průmyslem a s více jak padesátiletou existencí továrny Aero. Propojení historie a současnosti je zdůrazněno umístěním obou symbolů ve společném neděleném štítě, jehož modrá barva asociující vodu naznačuje původ místního jména.

Vlajka
Vexilologický popis
List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, modrý a bílý, v poměru 2 : 1 : 2. Modrý pruh se v žerďové třetině rozšiřuje v modrý žerďový klín. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Výklad
Vlajka by měla připomínat vodní zdroj, pramen, tedy obecně vodu, která umožnila nejstarší osídlení, a zdůraznit váhu, kterou jí přikládaly první generace osadníků. Zvolené barvy modrou a bílou tradičně užívají sportovní kluby reprezentující Odolenu Vodu.

Znak města Odolena VodaVlajka města Odolena Voda

Odolena Voda v datech

1227             První písemná zmínka o osadě Čenkov
1300             Nejstarší dochovaná zpráva o vsi Dolínek
1352             První písemná zpráva o kostele a vsi Odolena Voda
1419             Odolenu Vodu získává Staré Město pražské
1420             Doložena existence poplužního dvora v Odoleně Vodě
1547             Odolena Voda přechází do rukou šlechtického rodu Sekerků ze Sedčic
1556–1563    Na severním okraji návsi v Odoleně Vodě vybudována renesanční tvrz
1623             Statek Odolena Voda odprodán Polyxeně z Lobkovic
1671             Odolena Voda v majetku Klementina, jezuitské koleje v Praze
1683             Počátky školního vyučování v Odoleně Vodě
1733–1737    Postaven kostel sv. Klimenta podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera
1773             Zrušení jezuitského řádu, Odolena Voda se stává součástí tzv. studijního fondu
1812             V jihozápadní cípu Velkého háje založen postřižínskou židovskou náboženskou
obcí hřbitov
1828             Statky Odolena Voda a Panenské Břežany spolu s částí Dolínku a Čenkovem
odkupuje Matyáš Friedrich von Riese
1835             V Dolínku se narodil český básník, prozaik a žurnalista Vítězslav Hálek
1844             V areálu hospodářského statku v Odoleně Vodě vybudován cukrovar
1863             Požár věže a střechy kostela sv. Klimenta
1864             Otevřena obecná škola v Odoleně Vodě
1878             Na čelním štítě rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku umístěna
pamětní deska
1882             Prodloužení železniční vlečky z Úžic do cukrovaru v Odoleně Vodě
1885             Odhalen pomník Vítězslava Hálka v Dolínku
1910             Velkostatek Odolena Voda-Panenské Břežany získává Ferdinand Bloch-Bauer
1918             Slavnostní vysazení Lípy svobody na Dolním náměstí u příležitosti vzniku
samostatného československého státu
1922             První státní autobusová linka z Odoleny Vody do Prahy a zpět
1923             Dolínek samostatnou obcí
1924             Při poštovním úřadě zřízen státní telefon
1925             Elektrifikace Odoleny Vody
1941             Dokončena budova měšťanské školy v Odoleně Vodě
1945             Odhalen pomník devíti obyvatelům Odoleny Vody, kteří položili své životy
na sklonku druhé světové války u Velkého háje
1953             Zahájen provoz letecké továrny Aero Vodochody
1956             Počátky výstavby „horního“ sídliště v Odoleně Vodě
1959             Přičlenění osady Čenkov k Dolínku
1960             Dolínek se spolu s Čenkovem stává součástí Odoleny Vody
1963             Slavnostní otevření zrekonstruovaného Památníku Vítězslava Hálka v Dolínku
1964             Nová školní budova základní školy v Odoleně Vodě
1977             Vybudována sportovní hala
1993             Odolena Voda pověřeným obecním úřadem pro 14 okolních vsí
1993–2003    Kompletní rozvod pitné vody, odkanalizování a výstavba nové čističky vod,
plynofikace, centrální systém vytápění
1998             Povýšení Odoleny Vody na město, udělení městského znaku a vlajky
2001             Napojení Odoleny Vody do systému Pražské integrované dopravy
2004             Dokončena výstavba sídliště „Cukrovar“


Vítejte v Odoleně Vodě