Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nový sběrný dvůr a sídlo technických služeb Odolena Voda

V současné době jsou sídlo technických služeb a sběrný dvůr umístěny v nájmu v prostorách areálu Dopramo. Prostorové uspořádání těchto provozů zde není ideální a díky nájemnímu vztahu nelze na ně čerpat dotace. Zastupitelstvo města rozhodlo v roce 2017 o jejich novém umístění v rámci městských pozemků mezi areálem Igepa a dálnicí D8. Tato pozice má velkou výhodu v přímém dopravním napojení na hlavní silnici číslo 608 (státovka), díky kterému nebude muset nákladní doprava obsluhy dvora i technických služeb projíždět přes Dolní Náměstí. V areálu se budou nalézat jednopodlažní objekt garáží, dílen, kanceláří a přístřešky pro kontejnery s jednotlivými odpadovými komoditami a posypovým materiálem. Areál bude vybaven váhou a nájezdovou rampou pro lepší vykládání odpadu z osobních aut a přívěsných vozíků. Vzhledem k pozici u příjezdové komunikace do města se předpokládá intenzivní osázení okolí areálu stromy.

Studie v pdf ZDE


Vítejte v Odoleně Vodě