Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dostavba ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda

Při návrhu nových pavilonů školní družiny a mateřské školy byla ponechána prostorová rezerva pro třetí pavilon u ulice Československé armády. Kapacitní problém základní školy vedl město k pořízení studie pro dostavbu tohoto třetího pavilonu. Objekt bude napojen na stávající provoz školy stejně jako dostavba z roku 2014 koridorem – mostem ve 2.np. a to z důvodu zachování prostupnosti území.  Studie počítá s výstavbou tří podlaží. V každém patře budou umístěny 2-3 odborné učebny. Dále je navrženo rozšíření výdejní plochy školní jídelny, opět z důvodů navýšení kapacity. V současné době probíhá projekční příprava projektu.

Studie v pdf ZDE


Vítejte v Odoleně Vodě