Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Podmínky inzerce - formáty a ceník

Ceník inzerce v městském zpravodaji Odolen

Zpravodaj vychází 11 x ročně v nákladu 800 ks a je prodejný na území města Odolena Voda.
Inzercí se rozumí inzeráty a reklama s obsahem nabídky a poptávky zboží a služeb či osobní oznámení občanů (kondolence, gratulace, výročí atd.).

Plošná inzerce

Cena v Kč
bez DPH

Cena v Kč
včetně DPH

1 strana

3900,-

4719,-

1/2 strany

1900,-

2299,-

1/4 strany

900,-

1089,-

1/8 strany

500,-

605,-

1/16 strany

300,-

363,-

2. obálková strana

4900,-

5929,-

3. obálková strana

4900,-

5929,-

4. obálková strana (zadní)

4900,-

5929,-

1/4 strany pro osobní oznámení občanů
(kondolence, gratulace k životním výročím,
k narození, svatbě atd.)

500,-

605,-

Řádková inzerce
Ceník řádkové inzerce – max. 60 znaků:  42,- Kč / řádek   51,- Kč s DPH

Sleva pro opakování inzerátu při jednorázové platbě
Opakování 3-5x, 6-10x, 11x a více ………………… sleva 10, 15, 20 %

Podklady pro inzerci
V datové formě v tiskovém pdf s písmeny v křivkách a to e-mailem či na datovém nosiči (CD, DVD). Další formáty po dohodě.

Podklady pro výrobu inzerátu
- text v datech nebo čitelně na papíře
- loga a kresby v datech či kvalitně vytištěné
- fotky v min. rozlišení 300 dpi na velikost 1:1 nebo fotografii (nikoli tištěnou)

Příjem inzerce
Inzerci přijímáme nejpozději do 15. dne v měsíci pro uveřejnění ve zpravodaji, který vyjde následující měsíc. Později podané nebo neuhrazené inzeráty nebudou otištěny.

Informace o inzerci získáte u šéfredaktorky zpravodaje p. Naděždy Střelbové na emailu odolen@email.cz nebo na telefonu 737 289 863. Velikost a formát inzerce naleznete na webu města www.odolenavoda.cz - Zpravodaj Odolen

Redakční rada si vyhrazuje právo krácení rozsáhlých textů nebo nezveřejnění textu bez udání důvodu. Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce a reklamy. Rukopisy se nevracejí.

Ceník schválila Rada města č. 18/2014 ze dne 17. 12. 2014

Ceník a formáty inzerce jsou platné od 1. 1. 2015

 


Vítejte v Odoleně Vodě