Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Z historie Dolínku...

Nejstarší dochovaná zpráva o Dolínku (Dolynu, Dolinu, Doleynku, Dolynku či Dolinku) je datovaná 17. prosincem 1300. Toho dne byla uzavřena smlouva mezi klášterem svatého Jiří na Pražském hradě a Markétou a její dcerou Anežkou o přenechání řádového majetku v Dolínku k doživotnímu užívání náhradou za statky v Dončicích a Zálezlicích. Svatojiřský klášter držel část Dolínku a Panenské Břežany, pod které Dolínek spadal, takřka nepřetržitě až do svého zrušení v roce 1782, kdy připadly náboženskému fondu. Zbylý díl Dolínku patřil ke statku Chvatěruby, z něhož se na počátku 17. století vyčlenil statek Kozomín, zároveň s nepatrnou částí Dolínku. Později byly oba statky opět sloučeny, ale již někdy kolem roku 1700 byl Kozomín znovu vyjmut z chvatěrubského panství a připojen i s dílem Dolínku k Jeviněvsi, náležející pod velkostatek Veltrusy hrabat Chotků. Roku 1828 přešel Dolínek spolu s Panenskými Břežany a Odolenou Vodou na Matyáše Friedricha z Riese, jehož syn k nim později připojil také statek Chvatěruby. 5. dubna 1835 se v domku s číslem popisným 3 narodil významný český spisovatel Vítězslav Hálek. Po zavedení obecního zřízení v polovině 19. století se Dolínek stal osadou tehdejší obce Vodolka, roku 1923 došlo k jeho osamostatnění, které trvalo až do roku 1960, kdy bylo rozhodnuto o opětovném sloučení s Odolenou Vodou. Tehdy byla také vybudována prodejna potravin, v roce 1961 byla dokončena velkokapacitní automatická pekárna (v současnosti zde má provozovnu firma specializující se na výrobu leteckých vrtulí) a na podzim roku 1963 slavnostně otevřen zrekonstruovaný Památník Vítězslava Hálka. Na konci sedmdesátých let 20. století byla na místě starší hospody postavena restaurace Opera. Nová rodinná zástavba tou dobou dosáhla jihozápadního cípu sídliště blízké Odoleny Vody a v současnosti pokračuje v lokalitách Na Zdolnici a Nad Úvozem k šálku.


Vítejte v Odoleně Vodě