Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Z historie Čenkova...

Osada Čenkov (dříve Cirnkov, Crinkou, Czernkow, Czienkow nebo také Cženkow) je historickými prameny zmíněna poprvé v roce 1227. Stejně jako Dolínek již tehdy patřila ke statku Panenské Břežany ženského kláštera u kostela svatého Jiří na Pražském hradě a zůstala v jeho majetku pravděpodobně až do zrušení řádu na konci 18. století. Krátce poté připadla náboženskému fondu a od roku 1828 k panství Panenské Břežany-Odolena Voda. V době provozu odolenovodského cukrovaru sloužila soustava čenkovských rybníků jako nezbytná zásobárna vody. Po zániku vrchnostenské správy v polovině 19. století náležel Čenkov k Veliké Vsi. V roce 1959 byl přičleněn k Dolínku a o rok později se spolu s ním stává součástí Odoleny Vody.


Vítejte v Odoleně Vodě