Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Co znamená slovo odolená (voda)...

aneb malá úvaha nad jedním e-mailovým dotazem

Hned zpočátku doporučuji vůbec se nezabývat úvahami, jaká že by to ta voda měla vlastně být, a co nejrychleji raději zamířit k otázce čí. Pokud ještě vymažeme zbytnou a nepatřičnou čárku nad samohláskou a, dostaneme Odolena Voda, tedy Voda (koho? přece) Odolena. Ještě zřejměji se nejpravděpodobnější původ místního jména ukáže v jedné z nejstarších středověkých podob: Odolenova Voda. Zkrácení názvu v následných staletích a některé jeho obměny byly vcelku pochopitelné, komu by se také chtělo lámat si jazyk s tak dlouhým a tak těžko vyslovitelným jménem (va-Vo). To bylo zřejmě i důvodem, že lidové pojmenování Odoleny Vody – Vodolka – se načas (ve druhé polovině 19. a v první čtvrtině 20. století) stalo dokonce úředním názvem obce.

Kdo by se mohl skrývat za oním tajemným a nesporně váženým a ctěným (nebo naopak mocným a obávaným) Odolenem, po němž byla Voda, nad níž obec vyrostla, nazvána, nevím. Odolen bylo jedno z mnoha staročeských křestních jmen a těžko je přisoudit v tomto konkrétním případě konkrétní osobě, byť k tomu některé historické události přímo svádějí. (Jednoho věhlasného rytíře tohoto jména české dějiny totiž znají!) Pokud jde o význam osobního jména Odolen, lze je vyložit jako ten, který odolal, který nepodlehl, který se ubránil či zvítězil. Jeho prapůvod je možno vystopovat ve staroslověnském odolěti (zdolati, přemoci, ale též opanovati). Samé bohatýrské ctnosti, viďte!

Jen tak mimochodem, odolen je rovněž jedno z lidových pojmenování léčivé byliny Kozlík lékařský. Odvar nebo kapky (nepříjemně zahořklé chuti) z kořene a kozlíkových oddenků má sedativní účinky. A proč zrovna odolen, to naznačuje Příruční slovník jazyka českého, vydaný v Praze v několika svazcích v letech 1938–40. Ten uvádí, že "odolenem ženské odolávají mužským." Otázkou ovšem zůstává, zda tím i vítězí...

Z Odolen(ov)y Vody zdraví

Roman Straka, 8. února 2007


Vítejte v Odoleně Vodě