Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

O původu místního jména Odolena Voda

Odolena Voda (původně Odolenova Voda) získala svůj název nejspíše podle hojnosti vody, která vedle dalších příznivých životních podmínek byla vždy určující pro trvalejší osídlení, a podle osoby jménem Odolen, jež v jejím počátečním vývoji sehrála důležitou roli.
Že vody bylo v Odoleně Vodě a jejím blízkém okolí vždycky dostatek (situaci nepříznivě ovlivnily až zemědělské rekultivační práce a nedávná výstavba dálnice D 8), potvrzují jednak některé dochované pomístní názvy (V Loužkách, V Jordáně, Pod Rybníkem, V Struhách, V Jezírkách), jednak i v katastrech doložená existence většího množství dnes již většinou zaniklých vodních nádrží, napájených prameny vyvěrajícími ze severních a severozápadních svahů Malého a Velkého háje.
Pokud jde o dnes již poněkud archaicky znějící, ve středověku však poměrně běžné staročeské osobní jméno Odolen (je možno je vyložit jako ten, který odolal, který nepodlehl, který se ubránil či zvítězil), nelze jeho „odolenovodského nositele“ kvůli nedostatku spolehlivých pramenů jednoznačně ztotožnit s žádnou konkrétní postavou ani šlechtickým rodem. A to i přesto, že nesporně existoval (ostatně do dějin Odoleny Vody se zapsal tím nejzřetelnějším způsobem: byla po něm pojmenována) a že k tomu přímo vybízí některé historické události, jako ta o rytíři Odolenu ze Střížovic, který se proslavil po boku Vladislava II. při tažení Fridricha I. Barbarossy v létě roku 1158 do severní Itálie.
Není bez zajímavosti, že odolen je rovněž jedno z lidových pojmenování přes metr vysoké léčivé byliny Kozlík lékařský (Valeriana officinalis), prospívající především na vlhkých loukách, březích potoků, na prameništích, v příkopech a na pokraji vlhkých lesů.

 

Co znamená slovo odolená (voda), jak vzniklo a jak došlo k nazvání našeho města aneb malá úvaha nad jedním e-mailovým dotazem (Roman Straka, 8. února 2007)


Vítejte v Odoleně Vodě