Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Čemu se říká...

Nalezeno 13 záznamů.

Možnosti řazení

"Baroňák"

Baronský hřbitov, nacházející se na samém okraji Velkého háje naproti hlavnímu vchodu na městské pohřebiště. Místo posledního odpočinku členů rodiny z Riesse-Stallburgu, jimž Velkostatek Odolena Voda-Panenské Břežany patřil od roku 1828 do konce 19. století. Původní hřbitov je dnes silně poničen. Připomínají jej pouze povalené náhrobky a rozbouraná ohradní zídka.

"Bodlák"

Horní náměstí, č. p. 251, Odolena Voda.

Výšková budova dominující Hornímu náměstí, postavená na počátku 60. let minulého století ve druhé etapě budování „starého sídliště“. Název je pravděpodobně odvozen od jejího vzhledu připomínajícího bodlák, nebo od přemíry bodláku, který měl v těchto místech prý velmi dobré podmínky k růstu.

"Fajglovka"

Cesta vedoucí ze „sídliště“ v Odoleně Vodě kolem sportovní haly k letecké továrně Aero Vodochody. Jméno dostala podle bývalého ředitele továrny, Jana Feigla, který se zasloužil o její vybudování. První zaměstnanci Aera používali k cestě do práce dnes již zaniklou silnici vedoucí podél Velkého háje a ústící na „starou“ silnici Praha–Teplice v místech nalevo od benzínové pumpy. Na její druhé straně tou dobou stála původní osobní vrátnice továrny. Koncem roku 1962 došlo k zprovoznění nové vrátnice, která znamenala značnou zacházku. Proto si mnozí začali cestu zkracovat vyšlapanou pěšinou přes pole, kterou v polovině šedesátých let 20. století nahradil zprvu sypaný, později vyasfaltovaný chodník.

"Finské domky"

Soubor patrových domů při západním okraji sídliště u Velkého háje a podél městského hřbitova. Jde zpravidla o dvojdomky nebo trojdomky se čtyřmi až šesti byty, postavené jako jedny z prvních v počáteční etapě výstavby tzv. „starého sídliště“.

"Hálkovna"

Náměstí Vítězslava Hálka, č. p. 3, Dolínek.

Rodný domek Vítězslava Hálka v Dolínku.

"Harmonika"

Československé armády, č. p. 362–369, Odolena Voda.

Panelový dům postavený v letech 1976–80 proti základní škole a mateřské škole, připomínající svým půdorysem tahací harmoniku.

"Kasárna"

Komenského ulice, č. p. 275–277 a 295–301, Odolena Voda.

Název pro dva dlouhé, architektonicky přísně strohé (odtud nejspíš název) bloky domů, vybudované ve druhé polovině 60. let 20. století podél silnice do Dolínku.

"Opera"

Náměstí Vítězslava Hálka, č. p. 90, Dolínek.

Restaurace v Dolínku, těsně sousedící s rodným domkem Vítězslava Hálka. Koncem 70. let minulého století byla započata rekonstrukce v té době již hodně zchátralé původní hospody a po přestavbě došlo k jejímu slavnostnímu otevření v roce 1980. Původně měla nést básníkovo jméno, ale o změnu názvu se patrně zasadili sami hosté, jimž se v ní zřejmě dařilo tak dobře, že si tu často i zazpívali, jako v opeře…

"Pivovar"

U Pivovaru, č. p. 4, Odolena Voda.

Budova bývalého panského pivovaru. V roce 1926 ji odkoupila místní Obec sokolská, která zde zřídila restauraci, tělocvičnu a kinosál. Později přešla do užívání tělovýchovné jednoty. V současnosti je celý objekt v soukromých rukou a prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

"Sídliště"

Obecné pojmenování pro komplex obytných domů a objektů občanské vybavenosti, vybudovaný v letech 1956–1980 na okraji plošiny nad dosavadní vsí Odolena Voda zejména pro pracovníky letecké továrny Aero v souvislosti s jejím vznikem a postupným rozšiřováním výroby v 60. až 80. letech minulého století.

"Smradlavka"

Oficiálně Spojovací ulice. Přezdívku pravděpodobně dostala od ne zcela příjemné vůně, kterou bylo možné v těchto místech občas zachytit. Důvodem byl mělce položený kanalizační řad, vybudovaný při počáteční výstavbě „starého sídliště“. V polovině 90. let minulého století došlo k jeho rekonstrukci.

"Staré sídliště"

Západní polovina „sídliště“, postavená ve dvou po sobě následujících etapách v letech 1956–1962. Domy starší etapy (1956–1959) byly ještě budovány ve stylu tzv. socialistického historismu. Novější etapa (do roku 1962), za které byly postaveny obytné domy s obchody na Horním náměstí, včetně výškového objektu „Bodlák“, již nesou stopy návratu k obnovené tradici českého funkcionalismu.

"U Rusů"

Dolní náměstí, č. p. 27, Odolena Voda.

Bývalé rodinné pohostinské zařízení s velkým tanečním parketem a jevištěm na severozápadním rohu Dolního náměstí při cestě do Úžic. Pravděpodobně vůbec nejstarší hospoda v Odoleně Vodě, existující zřejmě již roku 1654. Od konce šedesátých let minulého století obecní kulturní dům. Dnes restaurace „Na Náměstí“ a diskotékový klub Santa Maria.

Vítejte v Odoleně Vodě