Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

O původu místního jména Dolínek

V případě Dolínku zaujme na první pohled hodně nápadná shoda s první částí místního názvu Odolena Voda. Původně byl totiž Dolínek Dolínem, vzniklým příponou ín z osobního jména Dola, které není ničím jiným než zdomácnělým tvarem jména Odolen. To svádí k domněnce, že ve svých počátcích mohly být Dolínek a Odolena Voda poměrně úzce majetkově propojeny. Ke zdrobnění místního jména došlo asi v průběhu 16. století.


Vítejte v Odoleně Vodě