Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Letiště Vodochody

17.08.2013

Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – ochranná pásma letiště Vodochody

Vyhlášku si stáhnete zde.

Přílohy k této vyhlášce:

Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3a, Příloha č.3b, Příloha č.3c, Příloha č.4

 


 

11.05.2012

Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy – ochranná pásma letiště Vodochody

Vyhlášku si stáhnete zde.

Přílohy k této vyhlášce:

Příloha č.1, Příloha č.2, Příloha č.3a, Příloha č.3b, Příloha č.3c, Příloha č.4

 

Námitka – všeobecná

Námitka – ornitologické hledisko

Námitka – výškové omezení

Námitka – pozemky


20.10.2011

Vyjádření města Odolena Voda k záměru Letiště Vodochody říjen 2011

Potvrzené předání připomínek občanů města Odolena Voda k záměru Letiště Vodochody – 350 připomínek

Příloha k vyjádření města - Akustická studie leteckého provozu pro plánovanou modernizaci a rozvoj letiště Vodochody,  JDS Životní prostředí – sekce hluku, Ing. Josef Drahota

Příloha k vyjádření města - Odborný posudek vodohospodářského řešení navrhovaného rozšíření areálu letiště Vodochody, VHSPROJEKT, Ing. Martin Jakoubek

Příloha k vyjádření města - Posouzení dokumentů – Letiště Vodochody, doprava na pozemních dokumentacích a akustická studie vlivu motorových zkoušek na okolí letiště Vodochody, AKON Akustik konzultant, ing. Karel Šnajdr

Příloha k vyjádření města - Stanovisko k části Dokumentace o hodnocení vlivů záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí ze srpna 2011, JUDr.  Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

Příloha k vyjádření města - Vyjádření k přepracované dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Letiště Vodochody“, hluk z leteckého provozu, Techson Praha, Ing. Jiří Šulc, CSc.

Příloha k vyjádření města - Povaha předběžného příslibu z právního hlediska, Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.


8.10.2011

Ohlédnutí za informativní schůzkou pro občany dne 4.10.2011 k dopracované studii o vlivu na životní prostředí pro záměr rozšíření letiště Vodochody


6.10.2011

Prezentace pozemní doprava D8 - Letiště Vodochody


5.10.2011

Vyjádření MŽP k dopracované studii EIA II z února 2011

Vzor 1. vyjádření k dokumentaci EIA - občané

Vzor 2. vyjádření k dokumentaci EIA - občané

Vzor 3. vyjádření k dokumentaci EIA - občané


10.2.2011

Posuzování vlivů záměru „Letiště Vodochody“ na životní prostředí – vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k doplnění


8.12.2010

Doprava

10 - 190

Nadlimitní hluková zátěž

Odpověď 11628


3.12.2010

Stanovisko k EIA

Stanovisko k EIA hluk 2

Stanovisko k EIA k MZP 3


9.11.2010

Zveřejnění dokumentace EIA

Dokumentace vlivů Letiště Vodochody na životní prostředí

Oznámení Ministerstva životního prostředí

Zveřejnění informace o dokumentaci k záměru LV na úřední desce Středočeského kraje

Vyjádření a připomínky k dokumentaci je nutno doručit na Ministerstvo životního prostředí nejdéle do 11. prosince 2010!

Výsledky místního referenda 2010.

Protože nebylo dosaženo zákonem stanoveného počtu oprávněných osob pro účast v referendu, tj. 35 % ze všech oprávněných osob zapsaných v seznamech, referendum je neplatné (viz § 48 odst. 1 zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu).

Přečtete si:
Výsledky místního referenda k záměru rozšíření letiště Vodochody [21,6 kB]


17. 4. 2010


12. 4. 2010

Pozvánka na Informační večer k rozšíření letiště Aero na mezinárodní letiště

Společenský sál Klubu Aero, Revoluční 305, Odolena Voda.
Srdečně zvou zastupitelky města Odoleny Vody PhDr. Miroslava Měchurová a Petra Řehořková.

Publikováno 12. dubna 2010 v sekci "Aktuální články".

 

Společnost Letiště Vodochody, a.s. vydala leták, informující o projektu rozvoje letiště

První strana Letáku Projekt rozvoje letiště Vodochody. Druhá strana letáku Projekt rozvoje letiště Vodochody.


17. 3. 2010

Společné jednání se zástupci společnosti Letiště Vodochody a zástupci měst Odolena Voda, Veltrusy a obcí Klíčany

Přečtěte si:
Jednání v Aeru Vodochody, a.s. dne 17. 3. 2010, první část [wma, 7,26 MB]
Jednání v Aeru Vodochody, a.s. dne 17._3._2010, druhá část [wma, 47,4 MB]


 

11. 2. 2010

Výtah z Usnesení Rady města Odolena Voda č. 2/2010

Rada města – přijímá:

Návrh generálního ředitele společnosti Letiště Vodochody a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, pana Martina Kačura, tlumočeném v dopise ze dne 9. února 2010, na uspořádání společného setkání obcí nacházejících se v oblasti dotčené budoucím provozem letiště, plánovaného na první polovinu března 2010, a schvaluje účast zástupců města na tomto jednání – příloha č. 3 usnesení: Dopis generálního ředitele společnosti Letiště Vodochody a.s. ze dne 9. února 2010 s návrhem na uspořádání společného setkání obcí nacházejících se v oblasti dotčené budoucím provozem letiště.

Rada města – bere na vědomí:

Dopis tiskového mluvčího společnosti Letiště Vodochody a.s.,  se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda, pana Martina Danka, ze dne 3. února 2010, informující o připravovaném komplexním průzkumu veřejného mínění a postojů k problematice rozšíření letiště ve Vodochodech na veřejné mezinárodní letiště, připravovaný ve spolupráci s renomovanou agenturou Factum Invenio, s.r.o. na měsíce únor a březen 2010 – příloha č. 5 usnesení: Dopis tiskového mluvčího společnosti Letiště Vodochody a.s. ze dne 3. února 2010, informující o připravovaném komplexním průzkumu veřejného mínění a postojů k problematice rozšíření letiště ve Vodochodech na veřejné mezinárodní letiště, připravovaný ve spolupráci s renomovanou agenturou Factum Invenio.

 

 

 

 

 


12. 4. 2010

 

 


11. 2. 2010

 

Otevřený dopis panu starostovi Holíkovi

Vážený pane starosto.

Dovolte mi reagovat na Vaše neustálé a hlavně nepodložené výpady vůči mé osobě. Ano, jsem starostka a jako taková prezentuji usnesení zastupitelstva města, které předložený záměr Letiště Vodochody jednoznačně odmítlo a schválilo řadu odborných námitek a připomínek, které byly ministerstvem životního prostředí akceptovány. Jsou totiž jediné dvě zákonné cesty, konzultované na Ministerstvu životního prostředí i na Úřadu pro civilní letectví, které mohou realizaci záměru odvrátit – jedna, že se společnost Penta sama rozhodne tento záměr nerealizovat, a druhá, že se společnosti nepodaří splnit přísné limity pro ochranu životního prostředí. Rozdíl je v tom, že Vy nesouhlasíte absolutně z žádným rozvojem letiště, já, v případě, že budou splněny limity životního prostředí v celé oblasti, budu jeho rozvoj akceptovat. To, že Odolena Voda je považována v médiích za příznivce letiště, je jen Vaše zásluha a mně se toto zaškatulkování nedaří vyvrátit. Odolena Voda jen zvolila cestu, která je pracnější, náročnější, ale hlavně jediná možná, a to cesta nutné odborné oponentury připravovaného záměru.

K dalšímu Vašemu napadání mé osoby si dovoluji podotknout pouze:

 • Do Parlamentu ani na jednání podvýboru jsem nebyla já ani nikdo jiný ze Zastupitelstva Odoleny Vody pozván,
 • nikdo z Penty ani z Letiště se mě ani mého manžela nikdy nesnažil ovlivnit natož korumpovat. Kdo mě zná ví, že se to za dvacet let mé práce v samosprávě nikomu nepodařilo a nepodaří,
 • v zastupitelstvu jsem hlasovala pro referendum.
  1. Reprezentativní průzkum názorů populace celé České republiky.
  2. Hlubší reprezentativní průzkum obyvatel Prahy, měst a obcí středočeského kraje a firem podnikajících v okolí letiště.
  3. Kvantitativní výzkum u obyvatel dotčených současným provozem letiště Vodochody a obyvatel, kteří budou dotčeni leteckým provozem v případě rozšíření letiště.
  4.  


   25. 1. 2010

   Z Usnesení Zastupitelstva města Odolena Voda č. 1/2010 ze dne 25. ledna 2010

   Zastupitelstvo města neschvaluje:

   20) Vyhlášení místního referenda k záměru rozšíření letiště Vodochody.

   21) Přistoupení města Odolena Voda jako neplatícího člena k Občanskému sdružení obcí „STOP LETIŠTI VODOCHODY“.


   22. 1. 2010

   Zprávy stanice Radiožurnál Českého rozhlasu

   Poslechněte si:
   Záznam z vysílání


   16. 1. 2010

   Nové stránky společnosti Letiště Vodochody a.s.

   Navštivte:
   http://ww.vodochodyairport.cz


   13. 1. 2010

   Mladá fronta Dnes publikovala článek k Letišti Vodochody

   Přečtěte si:
   idnes.cz


   6. 1. 2009

   Vyjádření starostky města v "Diskuzi"

   Vážení, ráda bych vás upozornila na sekci Letiště, kde jsou zveřejněny mimo jiné moje příspěvky zveřejněné v diskuzi k tématu Letišti Vodochody. Zároveň bych chtěla připomenout, že Zastupitelstvo města Odolena Voda včetně všech zastupitelů za ODS NESCHVÁLILO záměr společnosti, který byl předložen Ministerstvu životního prostředí. Jedinou smysluplnou cestu vidíme v postupu v souladu se zákonnými možnostmi , tj. v účasti v procesu stavebního řízení, jehož součástí je EIA – posuzování záměru z hlediska životního prostředí. Pouze odbornou oponenturou předložené dokumentace lze realizaci a rozsah záměru ovlivnit. V současné době nebyla ještě k posouzení předložena nová přepracovaná dokumentace a není tedy k čemu se vyjadřovat. Výsledky ankety nebo petice, případně referenda vypovídají o postoji občanů k záměru, ale stanoviska orgánů, rozhodujících v územním a stavebním řízení nemohou ovlivnit, narozdíl od věcných námitek a připomínek. Město stejně jako v případě prvního posouzení záměru bude své stanovisko k nové dokumentaci zpracovávat na základě oponentních posudků přizvaných odborníků.

   Eva Odehnalová


   17. 12. 2009

   Radiožurnál v pořadu Pod kůži k Letišti Vodochody

   Poslechněte si:
   Záznam z vysílání


   20. 11. 2009

   Senátor Jiří Nedoma předložil na jednání podvýboru Parlamentu záměr Letiště Vodochody

   Na jednání podvýboru Parlamentu, který má na starosti mimo jiné i problematiku osobní letecké dopravy, předložil její člen – senátor Jiří Nedoma informaci o hrozbě  záměru Letiště Vodochody, rozšířit svůj letecký provoz na 3,5 milionu přepravených osob ročně. Tento záměr podle senátora Nedomy vytváří reálné ohrožení bezpečnosti a zhoršení životního prostředí pro některé okolní obce. Senátor vyzval jednak zástupce provozovatele letiště ale i státní instituce, kterým přísluší tuto podnikatelskou aktivitu posuzovat, k odpovědnému přístupu při projednávání tohoto záměru s ohledem na desetitisíce obyvatel, žijících v dotčeném regionu. Za provozovatele se vyjádřili ke stížnosti senátora spolumajitel firmy Marek Dospiva a ředitel letiště Martin Kačur. Potvrdili uvedený záměr (3,5 miliónu přepravených osob) a  pokusili se vyvracet argumenty senátora. Zástupci Ministerstva dopravy , Úřadu pro civilní letectví a zástupci Řízení letového provozu se na tomto jednání zatím k problému zmíněného záměru nevyjádřili. Předseda podvýboru Pavel Hojda po krátké diskusi zúčastněných poslanců a senátora navrhl v diskusi pokračovat na příštím (lednovém)jednání, které bylo naplánováno přímo do Aera Vodochody a.s. Do té doby si senátor Nedoma vyžádá oficielní stanoviska dotčených státních institucí ke své stížnosti. Zároveň senátor požádal předsedu podvýboru, aby na příští jednání byli též přizvání  zástupci  sdružení obcí „Dolní Povltaví a STOP Letišti Vodochody. Předseda jejich pozvání, s možností  přímého sledování jednání podvýboru Parlamentu přislíbil. Senátor zároveň přislíbil navržení tohoto bodu i na nejbližší jednání Podvýboru pro dopravu v horní komoře Parlamentu, jemuž osobně předsedá.

   Navštivte:
   http://ww.jiri.nedoma.cz


   16. 10. 2009

   Vyjádření starostky města v "Diskusi"

   Vážení, dovoluji si upřesnit smysl schůzky 15. 10. 2009 MŽP uložilo společnosti Letiště Vodochody zpracovat tzv. velkou dokumentaci k EIA podle připomínek DOSS, obcí a občanů. Letiště Vodochody zadalo zpracování části nové dokumentace Kap. D – Komplexní Charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí – společnosti TLP, spol. s.r.o., Karlovy Vary. K původní kapitole schválilo zastupitelstvo města Odolena Voda připomínky, které na žádost starostky připravil odborník na vyhodnocování bezpečnostních rizik Ing. Kelnar, další připomínky k této kapitole předložila ing. Trávníčková a senátor J. Nedoma. Společnost TLP požádala vedení Letiště Vodochody o zorganizování schůzky se zpracovateli připomínek k této kapitole pro vyjasnění a upřesnění technických parametrů zadání. Tato čistě odborná schůzka byla svolána na čtvrtek 15. října do areálu společnosti Letiště Vodochody. O schůzce a jejím smyslu a účelu jsem informovala předsednictvo svazku obcí Dolní Povltaví. Celá schůzka byla se svolením vedení společnosti Letiště Aero a společnosti TLP nahrávána. Na dotaz starostky, zda bude společnost vyžadovat vysvětlení připomínek od dalších obcí, bylo zodpovězeno, že všechny další připomínky týkající se této problematiky jsou firmě TLP srozumitelné. Text vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody, tak jak bylo schváleno Zastupitelstvem města Odolena Voda a předáno MŽP v březnu tohoto roku, najdete na http://www.odolenavoda.cz/cs/pomocne-objekty/odkazy-v-boxu-neprehlednete/letiste-vodochody/ Prohlašuji, že já, starostka města Odolena Voda, nechci jednat a nejednám za zády ostatních obcí, ale já i zastupitelstvo chceme postupovat plně v souladu s možnostmi, které nám dává Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

   Eva Odehnalová


   15. 10. 2009

   Pracovní schůzka se zástupci společnosti TLP, zpracovateli části Dokumentace – Analýza rizik v sídle společnosti Letiště Vodochody nad připomínkami města Odolena Voda. Schůzka se týkala výhradně upřesnění připomínek podaných městem Odolena Voda v rámci zjišťovacího řízení EIA.


   20. 9. 2009

   Zastupitelstvo města Odolena Voda na svém zasedání č. 5/2009 dne 21. 9. 2009 přijalo usnesení, kterým neschválilo uzavření Smlouvy o spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou a připojení města Odolena Voda ke „Společnému memorandu obcí proti výstavbě veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech a úhradu poplatku ve výši 100,- Kč na 1 obyvatele, tj. celkem 535.000,- Kč.

   Většina zastupitelů tak dala přednost postupovat proti záměru společnosti Letiště Vodochody a.s. na zbudování veřejného letiště pro 3,5 miliónu přepravených cestujících za rok, v souladu s procesem EIA a finanční prostředky investovat do odborných posudků nově připravované dokumentace.


   23. 9. 2009

   Vyjádření starostky města v "Diskusi"

   Včerejší (21. 9. 2009) zastupitelstvo města neschválilo přistoupení Odoleny Vody ke sdružení obcí STOP LETIŠTI. Pro hlasovalo 5 zastupitelů. proti bylo 7 a dva se zdrželi hlasování. Převládl názor, že Odolena Voda bude dále postupovat při posuzování záměru na vybudování letitě v souladu s procesem EIA a následným stavebním řízením a nepřidá se k organizování mediální kampaně připravované společností EX VOTO. Na jednání místního sdružení ODS jsem navrhla využít říjnového termínu voleb do Parlamentu ČR pro anketu nebo referendum v této záležitosti. Nakonec jsme se dohodli, že bude rozumnější počkat na výslednou novou dokumentaci – zatím nikdo nevíme, jak byl původní záměr upraven, doplněn nebo změněn, jak se společnost Penta vypořádala s podmínkami MŽP a s připomínkami obcí, sdružení i jednotlivých občanů uvedených v závěru zjišťovacího řízení. Já sama s využitím letiště tzv. na míru souhlasím. Tu míru vzhledem k místu, hustotě osídlení atd. musí posoudit ministerstvo životního prostředí. Dnešní hygienické limity a předpisy pro životní prostředí jsou přísné a splnit je není jednoduché. Chápu razantní protesty obcí Panenské Břežany, Dolany, Dolánky, Zlončic, jsou v ose dráhy, oprávněně se vlivu letiště obávají. Odolena Voda je přeci jenom stranou od letové dráhy, většina obyvatel se sem za letadly přistěhovala, našla zde byt i zaměstnání. A věřím, že využití letiště by přineslo do tohoto regionu nové pracovní příležitosti a také tolik potřebný rozvoj služeb. Dnes z Odoleny Vody za prací vyjíždí denně více než 2 500 občanů. Potřebné nákupy si přivezou a tady potom chybí pro podnikatele tolik potřebná kupní síla a s podnikáním u nás končí.

   Eva Odehnalová


   Zesiluje boj proti mezinárodnímu letišti Vodochody

   Protože záměr akciové společnosti Penta Investments na vybudování veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech i nadále trvá, rozhodli se představitelé obcí dotčených plánovanou výstavbou sdružit ve společném postupu proti těmto plánům. Ve čtvrtek 25. 6. 2009, bylo v Kralupech nad Vltavou ustanoveno Sdružení proti letišti. Obce, na jejichž území žije téměř 30 tisíc občanů deklarují v podepsaném memorandu nesouhlas s plánovaným záměrem výstavby a společný a jednotný postup proti výstavbě nového letiště. Chtějí využít všechny zákonné prostředky k tomu, aby realizaci   rozšíření současného firemního letiště Aera Vodochody zabránily a chtějí aktivně chránit životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy plánovaného letiště.

   Signatáři memoranda jsou tyto obce: Dolany, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Užice, Veltrusy a Zlončice.

   Starostům se nelíbí, že nové veřejné mezinárodní letiště je umísťováno do hustě obydlené oblasti s přímými dopady. Dokumentace zpracovaná investorem letiště předpokládá 3,5 mil, odbavených cestujících za rok a 141 odbavených letadel v charakteristickém letovém dni. Občané budou v průběhu celého dne obtěžováni hlukem z přistávajících a vzlétajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystavení riziku leteckých havárií.

   Během prázdnin se starostové na pracovních schůzkách dohodli na několika společných aktivitách. Jak se totiž ukázalo, obavy představitelů obcí z toho, že příprava projektu letiště intenzivně pokračuje se ukázaly jako oprávněné. Což potvrdil ve svém mailu ze dne 13. 8. Starostům i ředitel letiště Martin Kačur. Uvádí, že pracují na doplnění dokumentace EIA v souladu se závěry zjišťovacího řízení a že společnost má za to, že se s připomínkami dokáže vypořádat a předloží doplněnou dokumentaci, která bude úspěšně projednána. Ředitel uvádí, že jako zástupce společnosti Letiště Vodochody a. s. připravuje rozvoj tohoto letiště v souladu se záměry vlastníka a tyto se zatím nezměnily, takže příprava rozvoje letiště Vodochody bude i nadále probíhat. Proto byl připraven v této věci společný postup obcí, se kterými budete průběžně seznamováni.

   Připravili jsme petici Stop Letišti Vodochody, která je určena parlamentu a vládě. S jejím podpisováním jsme začali 27. Srpna. Petice je dostupná na veřejných místech, zejména na obecních či městských úřadech. V elektronické podobě je umístěna na těchto webových stránkách.

   Vzhledem k blížícím se volbám budou na 17. Září pozváni na veřejné shromáždění do Kralup nad Vltavou špičky politických stran, kandidujících do parlamentu, aby svým voličům sdělili své postoje k záměru na rozšíření letiště.

   Věříme, že ani vám není osud našeho regionu lhostejný a že najdete čas vyjádřit svůj postoj k plánovanému rozšíření letiště.

   Publikováno na www.stopletistivodochody.cz.

   Přečtěte si:
   Zesiluje boj proti mezinárodními letišti Vodochody [pdf, 451 kb]


   30. 3. 2009

   Prezentace záměru "Letiště Vodochody"

   Představil jej ve Společenském sále Klubu Aero v Odoleně Vodě ředitel společnosti Letiště Vodochody, a.s., ing. Martin Kačur.

   Pozvánka paní starostky, Evy Odehnalové, publikovaná 11. března 2009 v sekci "Aktuální články".

   Prohlédněte si filmový záznam z tohoto setkání:
   Filmový záznam, část první [wma, 332 565 kb]
   Filmový záznam, část druhá [vma, 238 057 kb]
   Filmový záznam, část třetí [wma, 243 380 kb]
   Filmový záznam, část čtvrtá [wma, 4 500 kb]


   30. 3. 2009

   Závěr zjišťovacího řízeni EIA k záměru "Letiště Vodochody"

    

   Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dne 30. března 2009 Závěr zjišťovacího řízení s výrokem: "Předložené oznámení záměru "Letiště Vodochody" se nepovažuje za dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí."

   Publikováno 28. února 2009 v sekci "Aktuální články".

   Přečtěte si:
   Závěr zjišťovacího řízení "Letiště Vodochody" [pdf, 236 kb]

   Více na internetových stránkách Cenia, české informační agentury životního prostředí, číslo záměru MZP257.


   16. 3. 2009

   Vyjádření města Odolena Voda k oznámení záměru "Letiště Vodochody" schválilo na svém veřejném zasedání č. 2/2009 Zastupitelstvo města Odolena Voda.

   Přečtěte si:
   Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 2/2009 konaného dne 16. března 2009 v 16.00 hodin v Klubu Aero


   19. 3. 2009

   Město Odolena Voda předalo ministerstvu životního prostředí své Vyjádření k oznámení záměru "Letiště Vodochody"

   Publikováno 28. února 2009 v sekci "Aktuální články".

   Přečtěte si:
   Vyjádření města Odolena Voda k oznámení záměru "Letiště Vodochody" [pdf, 80 kb]


   27. 2. 2009

   Informace o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Letiště Vodochody" byla v pátek 27. února 2009 zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje.

   Publikováno 28. února 2009 v sekci "Aktuální články".


    

   24. 2. 2009

   Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Letiště Vodochody"

   Informace Ministerstva životního prostředí České republiky adresovaná Městu Odolena Voda.

   Publikováno 25. února 2009 v sekci "Aktuální články".

   Přečtěte si:
   Oznámení záměru "Letiště Vodochody" [pdf, 5 015 kb]

   Více na internetových stránkách Cenia, české informační agentury životního prostředí, číslo záměru MZP257.


    

    

    

    

 • Pane starosto, přes všechny Vaše výpady proti mé osobě jsem si nikde a nikdy nedovolila znevážit ani Vás ani Vaše úsilí v boji proti letišti, které akceptuji. Žádám Vás, abyste činil totéž.

  Eva Odehnalová


  3. 2. 2010

  Oznámení společnosti Letiště Vodochody a.s. o chystaném průzkumu veřejného mínění

  Letiště Vodochody a.s. připravuje ve spolupráci s renomovanou agenturou Factum Invenio, s.r.o, komplexní průzkum veřejného mínění a postojů k problematice rozšíření letiště ve Vodochodech na veřejné mezinárodní letiště.

  Průzkum se uskuteční v měsících únor a březen 2010 na několika úrovních:

   

 

 

 

 


17. 4. 2010

 Vítejte v Odoleně Vodě