Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda

Bytová komise při RM Odolena Voda

Činností bytové komise je ve spolupráci s odborem správy majetku MěÚ Odolena Voda předložit RM ke schválení pořadník na byty na každý kalendářní rok. Její členové se účastní otevírání nabídek při vyhodnocení vyhlášeného nabídkového řízení na přidělení bytu na základě nejvyšší nabídky smluvního nájemného a to vše v souladu se schválenými Pravidly pro přidělování bytů v majetku města Odolena Voda. Dále se komise vyjadřuje k přechodu nájmů, ke směně bytů, k jejich pronájmům a k přidělování bytů zvláštního určení.  Komise spolupracuje s komisí sociální, zabývá se jejich podněty a připomínkami.

 


Vítejte v Odoleně Vodě