Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vyhlášky

 

OZV č.1/2018 Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 1-2018 o místních odpadcích

Vyhláška č. 463/2017Sb.
OZV č.5/2017 OZV o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě na území města Odolena Voda (změna příloha č.2 (OZV 2/2007 - volný pohyb psů) mapka text
OZV č.4/2017 OZV o regulaci a provozování hazardních her
OZV č.3/2017 OZV o nočním klidu (mění OZV č.1/2017 o nočním klidu)
OZV č.2/2017 OZV - Školský obvod s Panenskými Břežany
OZV č.1/2017 OZV o nočním klidu
OZV č.1/2015 OZV č. 1-2015 Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda - O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
OZV č.2/2014 OZV č. 2-2014 Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda - Školský obvod Základní školy Odolena Voda -x- Veliká Ves
OZV č.1/2014 OZV č. 1-2014 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
OZV č.5/2007 O veřejném pořádku
OZV č.2/2009

Koeficient daně z nemovitosti

Příloha ve formátu .doc (ms word)

OZV č.2/2002 Opovinném hubení obtížných hlodavců
OZV č.1/2008 O stanovení míst a času provozování výherních hracích automatů
OZV č.3/2008 Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
OZV č.4/2008

Změna vyhlášky č.3/2008,kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

OZV č. 3-2001

O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 3-2005

OZV č. 3/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV č. 2-2010

OZV č. 2/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2001 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 účinné od 1. 10 2005.

Příloha OZV č. 2-2010 - mapová příloha

OZV o zřízení obecní policie Odolena Voda - 11. 6. 1992
Vyhláška č.1/2000 Vyhláška o místním poplatku za využívíní veřejného prostranství

 


Vítejte v Odoleně Vodě