Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Technické služby

Letní režim v technických službách města
Po studeném a deštivém jaru přišly z nenadání tropické teploty. Stále bojujeme s nadměrným růstem travin ve městě, kdy teprve 18.6. se nám podařilo dosekat první kolečko, čítající spodní Vodolku, horní Vodolku, Dolínek a Čenkov včetně přilehlých lokalit. Trávy letos narostlo doopravdy veliké množství a pokud nám tráva přerostla, což se nám ve většině případů stalo, musí pracovníci údržby zeleně prostor nejprve posekat rotační bubnovou sekačkou, potom trávu ručně shrabat a posléze přesekat klasickými sekačkami. To způsobuje skluz v plánu údržby, jelikož to zabere dvakrát tolik času.
Současně jsme přistoupili k obnově přechodů pro chodce ve městě.
Nezastavily se ani práce na mateřské školce v ul. Lidická, kde vnitřní prostory jsou již hotovy. V současné době budujeme parkoviště před školkou a též připravujeme prostor pro umístění herních prvků v zahradě školky.
Proběhla i úprava kolem zvoničky v Čenkově, kde byly vysázeny nové keře a celkový prostor v okolí byl upraven. Dne 23.června zde bude  vysvěcen a následně zavěšen nový zvon, zveme občany k této malé slavnosti, která se bude konat od 15 h. Při této příležitosti se můžete projít po nových upravených cestách kolem pštrosí farmy až na náves v Čenkově, nebo podél rybníka tzv. „trojky“ od výrobny vrtulí v Dolínku.
O prázdninových měsících budeme dělat menší stavební úpravy v kuchyni v mateřské školce z důvodů rozšíření kapacity a upravovat terén v areálu základní školy pro zřízení nových tříd v suterénu ZŠ.
Technické služby budou pomáhat zajišťovat akce, pořádané ve městě jako např. Návrat do prvorepublikové Vodolky dne 29.6. na louce u kostela a cyklistický závod dne 22.6.2013.
V nejbližší době dojde i k opravám a vylepšením dětských hřišť ve městě.
Vážení občané, přeji Vám krásné prožití nadcházejících dovolených.
Tomáš Špička, vedoucí TS

Technické služby města zajištují údržbu města (zeleň, travnaté plochy, živé ploty, komunikace, chodníky), ale umí také zajistit menší i středně velké investiční akce a potřebné opravy. Fotodokumentace zde.

Co zajišťují TS Odolena Voda

Koncepce rozvoje a údržby dětských hřišť a ploch pro volnočasové využití občanů města Odolena Voda

 

Areál firmy Dopramo s.r.o.

Odolena Voda čp. 373

HOTOVOSTNÍ TELEFON PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU: 603 257 947

Vedoucí: Tomáš Špička

tel. +420 283 116 453

mob. +420 603 476 220

e-mail: tomas.spicka@odolenavoda.cz

Referent: Markéta Lainová

tel. : +420 283 116 452

mob. +420 606 259 564

e-mail: marketa.lainova@odolenavoda.cz

Sběrné místo

Odpovědný pracovník: Silvestr Lakatoš

tel. : +420 737 289 857

 


 

Co zajišťují TS Odolena Voda:

  1. Kompletní údržbu městské zeleně (celkem 42 ha), jako je: sekání trávy, ořez keřů a stromů, zástřih živých plotů.
  2. Správu veřejného osvětlení, včetně vánoční výzdoby a osvětlení historických budov.
  3. Celoroční úklid místních komunikací (12 km silnic, 10 km chodníků) a veřejných prostranství, údržbu a osazování dopravního značení.
  4. Provoz a údržbu městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše...), zastávek MHD a hřišť v majetku města.
  5. Sběr nebezpečného, kovového a velkoobjemového odpadu; provoz sběrného místa; likvidaci černých skládek na území města.
  6. Drobné služby pro občany města: pronájem kontejnerů a techniky, výkopové práce, výškové práce montážní plošinou do 10 m, zámečnické práce.

Koncepce rozvoje a údržby dětských hřišť a ploch pro volnočasové využití občanů města Odolena Voda


Články ze života Technických služeb

 

Fotogalerie dokončených akcí, které zajišťovaly Technické služby města Odolena Voda

 

Technické služby města Odolena Voda

Technické služby našeho města jsou organizační složkou při Městském úřadu. Zajišťují se svými zaměstnanci a brigádníky servisní služby pro obyvatelstvo i Město. To představuje od běžného denního úklidu města přes celoroční údržbu místních komunikací, údržbu zelených ploch, veřejného osvětlení až po opravy a správu městského mobiliáře a dětských hřišť. A to včetně takových záležitostí, jako je vyklízení městských bytů, přípravy zasedání zastupitelstva, technického zabezpečení voleb, kterých jsme si mimochodem v loňském roce užili dost až po vyvěšování vlajek apod.

Asi ještě dlouho bude trvat, než se TS dostanou personálně na stav, který zde byl v minulosti. Město se rozrůstá, Za Humny roste výstavba nových domů, přibudou komunikace, zelené plochy. O technickém stavu techniky je až stydno hovořit, většina této techniky pochází z dob před sametovou revolucí a svá nejlepší léta má již dávno za sebou. Jsem nadšen, když  čtu  články o tom, jak jsou v jiných městech, velikostí srovnatelných s naším, TS vybavovány technikou, jak o nákupu spolurozhodují pracovníci, kteří s ní budou pracovat a vědí proč zrovna takovou techniku potřebují. I u nás, jak pevně doufám, po skoro ročních intenzivních jednáních bude na podzim uskutečněn zastupitelstvem schválený záměr TS nákupu jednoho univerzálního stroje pro celoroční údržbu města. Byl by to první počin a věřím, že ne poslední. Na toto místo pak patří mé poděkování zaměstnancům TS za práci kterou odvádějí.

Abych opustil všeobecné fráze, tedy jen pár drobností pro ilustraci, co se TS za loňský a letošní rok podařilo. Je to dobudování hracích ploch v MŠ u kostela, rekonstrukce opěrné zdi tamtéž, probíhající rekonstrukce „společenského domu“ u této MŠ, úprava Dolního náměstí, právě probíhající úprava prostoru za městským úřadem, oprava tříd ZŠ, rekonstrukce chodníku v ul. Komenského a ul. Revoluční, vybudování odstavného parkoviště pro autobusy u Dolního náměstí, prořez a omlazení městské zeleně, (ul.Vodolská, za valem mezi zahrádkářskou kolonií a ul. Pod Tvrzí), proklestění cesty do polí v Čenkově, úprava sběrného místa, umístění laviček.

TS také umožňují občanům, kteří byli odsouzeni k trestu obecně prospěšných prací, aby si jej mohli pro město odpracovat. Stejnou možnost mají i ti, pro které platí podmínka odpracování zákonem stanoveného počtu hodin k tomu, aby mohli pobírat peněžité dávky v nezkrácené výši.

Na závěr něco optimistického. Blíží se zima a světe div se, bude asi, jak je ve zdejších zeměpisných šířkách zvykem, padat sníh. V podhorských oblastech, kde sněhu padá oproti naší lokalitě nepoměrně více, občané pomáhají nezištně s odklízením sněhu. Chtěl bych tedy požádat ty, kteří nejste lhostejní, přijďte 15. listopadu tohoto roku na TS za mnou, domluvíme se na společné spolupráci a možnostech pomoci. Přidáme k tomu úsměv a poděkování ze srdce.

Tomáš Špička, vedoucí TS Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě