Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Zákon 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení)

 

14.2  Vydané   právní   předpisy

Vyhlášky a nařízení města Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě