Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Stavební odbor

Popis postupů - návody na řešení životních situací

Soupis dokladů pro podání žádosti - umisťování a povolování staveb

Zjednodušený soupis dokladů potřebných pro podání žádosti o územní souhlas / územní rozhodnutí / ohlášení stavby / stavební povolení:

 

Jak správně vyplnit formulář žádosti?

Vzory vyplnění žádostí na úseku územního rozhodování

Vzory vyplnění žádostí pro následující úkony: Žádost o územně plánovací informaci; Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb; Žádost o vydání územního rozhodnutí; Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území; Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků; Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu; Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.
VZOR_uzemne planovaci informace (PDF - 122 kB)

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

VZOR_uzemni rozhodnuti (PDF - 135 kB)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

VZOR_zmena vyuziti pozemku (PDF - 131,92 kB)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

VZOR_deleni scelovani pozemku (PDF - 124,58 kB)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

VZOR_ochranne pasmo (PDF - 133 kB)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

VZOR_uzemni souhlas (PDF - 135 kB)

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU

Vzory vyplnění žádostí na úseku stavebního řádu

Vzory vyplnění žádostí pro následující úkony: Žádost o stavební povolení; Žádost o vydání kolaudačního souhlasu; Ohlášení odstranění stavby; Ohlášení stavby; Oznámění změny v užívání stavby; Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem; Oznámení o užívání stavby.
zkusebni_o_vydani_Kol_souhl (DOC - 73 kB)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

zkusebni_oznameni_o_uzivani (DOC - 55 kB)

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

zkusebni_oznameni_o_posouzeni_AI (DOC - 84 kB)

OZNÁMENÍ STAVBY POSOUZENÉ AUTORIZOVANÝM INSPEKTOREM

zkusebni_ozn_zmeny_v_uzivani (DOC - 75 kB)

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

zkusebni_ohl_RD (DOC - 93 kB)

OHLÁŠENÍ STAVBY - novostavba rodinného domu

zkusebni_ohl_odstraneni (DOC - 72 kB)

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

zkusebni_zadost_o_st_pov (DOC - 105 kB)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

 

e-UtilityReport - Žádost o vyjádření k existenci sítí přes internet

Krajský úřad Středočeského kraje bezplatně poskytuje občanům službu e-UtilityReport, jejímž cílem je zjednodušení procesu podání žádostí a obdržení vyjádření k existenci inženýrských sítí pro jednotlivé stavební záměry s užitím pro širokou veřejnost.

Služba umožňuje veřejnosti podání žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí jejich relevantním provozovatelům/vlastníkům prostřednictvím odkazu z tohoto webového portálu.

Webová aplikace je přístupná na této adrese:
http://cz.mawis.eu/stredocesky-kraj/

Informační průvodce službou e-UtilityReport:
e-UtilityReport - informační průvodce službou.pdf

Více informací obdržíte na zákaznickém centru služby:
Telefon: 251 618 458
E-mail: info@mawis.eu

 

Správní poplatky

Přehled správních poplatků stavebního odboru, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:

Stavební úřad (PDF - 61 kB)

Silniční správní úřad (PDF - 42 kB)

Ochrana přírody a krajiny (PDF - 45 kB)

Ostatní (PDF - 46 kB)

Správní poplatek je možno uhradit v hotovosti v pokladních hodinách podatelny - informačního centra Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24, případně převodem na účet č. 19-28129201/0100, variabilní symbol 136100xxxx (xxxx - číslo jednací případu).

 

Další informace

Stavební odbor Městského úřadu Odolena Voda vykonává působnost obecného stavebního úřadu pro katastrální území: Čenkov, Dolínek, Odolena Voda, Panenské Břežany, Klíčany a Veliká Ves u Prahy.

Nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a konzultace možnosti využití území je možné v úřední dny nebo po předchozí dohodě s pracovníkem stavebního odboru. Dále lze získat informace týkající se územního plánování na obecních úřadech příslušných obcí, tj. Panenské Břežany, Klíčany a Veliká Ves.

Konzultace z hlediska územního řízení, povolení, ohlášení, užívání staveb, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení a dalších problematik stavebního zákona jsou možné v úřední dny nebo po předchozí dohodě s pracovníkem stavebního odboru. Pro běžné druhy podání jsou k dispozici formuláře ke stažení.

Veškeré dotazy, týkající se výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu, je možné směrovat na pracovníky stavebního odboru, telefonní čísla a emailové adresy jsou k dispozici na stránkách městského úřadu v rubrice Kontakty.

Další informace lze získat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR a na Portálu veřejné správy.


Vítejte v Odoleně Vodě