Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Jsou možné výměny bytů v majetku města Odolena Voda ?

Lze  vyměnit byt v majetku města Odolena Voda, ovšem  v souladu s § 715 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění.  Odbor samosprávy MěÚ individuálně posuzuje předložené dohody o výměně určitých bytů. Pokud není výměna tímto odborem odsouhlasena, lze jí vymáhat pouze soudní cestou.

 

Na MěÚ řeší : odbor samosprávy

Právní podklad :  - Vyhláška o zásadách hospodaření s byty v majetku obce Odolena Voda ze dne 22. 2. 1994

- zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

- zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění


Vítejte v Odoleně Vodě