Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vyžaduje pořádání kulturních či sportovních akcí nějaké povolení ?

1) pořadatel  sportovní či kulturní akce je povinen 10 dnů před konání akce  její konání oznámit na odbor samosprávy MěÚ,

2) pokud bude pořádána nad rámec uvedených časů v Obecně závazné vyhlášce č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků, musí požádat o udělení výjimky z uvedené Obecně závazné vyhlášky. 

 

Na MěÚ řeší : odbor samosprávy

Právní podklad :  - Obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o stanovení podmínek k zajištění veřejného pořádku při pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 

- zákon č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění


Vítejte v Odoleně Vodě