Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Správce poplatku : MěÚ Odolena Voda

Předmět poplatku : poplatek se  hradí za užívání veřejného prostranství

Poplatník :  poplatníkem je  fyzická nebo právnická osoba, které užívají veřejné prostranství

Ohlašovací povinnost : Poplatník je povinen nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti, tj. nejpozději v den užívání veřejného prostranství, současně identifikační údaje.
Sazba poplatku :

50,-- Kč/m2/den za užívání místa na vyhrazeném tržišti

100,-- Kč/m2/den za užívání místa mimo tržiště

30,-- Kč/m2/den za užívání místa mimo tržiště pro prodej zemědělských produktů

800,-- Kč/m2/rok za nepřetržité užívání místa u dočasných staveb napojených na inženýrské sítě

2,-- Kč/m2/den za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení

50,-- Kč/m2/měsíc za  užívání veřejného prostranství  k parkování nákladních automobilů, autobusů, speciálních vozidel a osobních automobilů

200,-- Kč/m2/rok za  užívání veřejného prostranství  k parkování nákladních automobilů, autobusů, speciálních vozidel a osobních automobilů

2,-- Kč/m2/den za užívání veřejného prostranství na skládku materiálu

2,-- Kč/m2/den za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

10,-- Kč/m2/den za užívání veřejného prostranství v ostatních případech

Splatnost poplatku : ihned 

Způsob úhrady : v hotovosti na Městském úřadu Odolena Voda, odbor samosprávy , pokud není se správcem dohodnuto jinak.

Osvobození a úlevy :  město Odolena Voda, uživatelé veřejného prostranství, kteří pořádaní akce bez vstupného nebo jejichž  výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,  invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství.

Sankce :  nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může MěÚ Odolena Voda zvýšit nezaplacený poplatek až o 50 % z nezaplacené částky.  Správce poplatku může  uložit opakovaně pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle § 37 a 37a  zákona č. 337/1992  Sb., o správě daní a poplatků.

Sídlo pracoviště: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Hodiny pro veřejnost:  Po - 8:00-18:00 hod.   St – 7:00-17:00 hod.

Právní předpis : 

  • Obecně závazná vyhláška města Odolena Voda č. 1/2000 o místním poplatku  za užívání veřejného prostranství, v platném znění,
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.


Vítejte v Odoleně Vodě