Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Občan Odoleny Vody by rád řešil svoji bytovou situaci, co učiní za kroky ?

Dle Vyhlášky o zásadách hospodaření s byty v majetku obce Odolena Voda :

1) vyzvedne si žádost o nájem bytu v majetku města Odolena Voda,

2) zjistí si u správce místních poplatků, zda-li nemá závazky vůči městu Odolena Voda, pokud ano,  bude se snažit se správcem dořešit tento problém,

3) pokud žadatel nevlastní žádnou nemovitost určenou k bydlení nebo platnou smlouvu o nájmu bytu a nemá záznam v rejstříku trestů či není  ve výkonu trestu, což doloží příslušnými doklady uvedenými v žádosti, pokračuje,

4) pečlivě si přečte žádost, vyplní, doplní potřebnými přílohy a odevzdává na podatelně MěÚ

5) žadatel nezapomene na pravidelné obnovování této žádosti, a to v termínech nejpozději k 15. červnu a  k 15. prosinci každého roku,

6) před shora uvedeným datem si na MěÚ vyzvedne žádost o obnovení podané žádosti nájem bytu v majetku města Odolena Voda a opět odevzdá  na podatelně MěÚ

 

Na MěÚ řeší : odbor samosprávy ve spolupráci s bytovou komisí

Právní podklad :  - Vyhláška o zásadách hospodaření s byty v majetku obce Odolena Voda ze dne 22. 2. 1994

- zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

- zákon č. 128//2000 Sb. O obcích, v platném znění


Vítejte v Odoleně Vodě