Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Formuláře Stavebního odboru

STAVEBNÍ ÚŘAD

Závazné pokyny pro zpracování dokumentace

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska_499_2006 Sb_Sbirka-zakonu_v_platném_znění (pdf - 7 699 kB)

 

Formuláře pro územní rozhodování a stavební řád

Nápověda - Vzory vyplněných formulářů

dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Příloha č. 1 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY (doc - 107 kB)

Příloha č. 2 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ (doc - 102 kB)

Příloha č. 3 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ (doc - 96 kB)

Příloha č. 4 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ (doc - 87 kB)

Příloha č. 5 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU (doc - 79 kB)

Příloha č. 6 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (doc - 138 kB)

Příloha č. 7 - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (doc - 92 kB)

Příloha č. 8 - OHLÁŠENÍ STAVBY (doc - 100 kB)

Příloha č. 9 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ (doc - 98 kB)

Příloha č. 10 - OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU (doc - 90 kB)

Příloha č. 12 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU (doc - 101 kB)

OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY (doc - 95 kB)

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (doc - 95 kB)

Příloha č. 13 - ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY (doc - 99 kB)

Příloha č. 14 - OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY (doc - 93 kB)

Příloha č. 15 - OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ (doc - 93 kB)

Příloha č. 16 - SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (doc - 121 kB)

Příloha č. 17 - ŽÁDOST O DODATEČNÉ SCHVÁLENÍ STAVBY (doc - 121 kB)

 

Nové povinnosti stavebníků rodinných domů

Další formuláře

Doplnění žádosti (rtf - 43 kB)

Oznámení o stavebním dozoru nad prováděním stavby (rtf - 35 kB)

Prohlášení o odborném vedení provádění stavby (rtf - 36 kB)

Žádost o povolení vyjímky podle § 169 zákona č. 183/2006 Sb. (rtf - 126 kB)

Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením (rtf - 54 kB)

Žádost o posouzení stavby - existence stavby (rtf - 96 kB)

Žádost o územně plánovací informaci (rtf - 95 kB)

Žádost o nahlédnutí do spisu (rtf - 132 kB)

 

Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury

Seznam adres dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury (rtf - 360 kB)

 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Žádost o povolení připojení nemovitosti k pozemní komunikaci (rtf - 59 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro uložení sítí (rtf - 58 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb. (rtf - 72 kB)

Žádost o povolení částečné/úplné uzavírky pozemní komunikace (rtf - 80 kB)

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (rtf - 88 kB)

 


Vítejte v Odoleně Vodě