Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Formuláře Správního odboru

Matrika

Dotazník k uzavření manželství     

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve     

Prohlášení občana hlásícího se k národnostní menšině     

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

Řádně odůvodněná žádost sepsaná volnou formou

Doklady o oprávněnosti k podání žádosti podporující existenci důvodů uvedených v žádosti 

 

 

Formuláře dávek  pomoci v hmotné nouzi jsou k dispozici na www.mpsv.cz nebo   www.portal.mpsv.cz


Vítejte v Odoleně Vodě