Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Odbor správy sportovišť

Klára Růžičková Odbor správy správy sportovišť vedoucí 606 886 360 klara.ruzickova(zav)odolenavoda.cz

Odbor správy sportovišť plní zejména tyto činnosti:

1) zajišťuje provozní podmínky objektu sportovní haly, sportovního areálu, tenisových kurtů a multifunkčních hřišť na území města včetně příslušenství

2) dbá na dodržování čistoty a pořádku v objektech a venkovních plochách

3) eviduje platby za pronájem sportovišť

4) zajišťuje revize, aktualizuje provozní řády hřišť

5) aktualizuje a eviduje ceníky pronájmů jednotlivých sportovišť

ó) vyplňuje a koordinuje rezervační systém sportovišť (též na webu města)

7) provádí správu jednotlivých sportovišť dle jejich provozních řádů (např. sekání trávy, lajnování, kropení tenisových kurtů, rovnání beachvolejbalových kurtů)

8) provádí příp. zajišťuje drobné údržbařské práce vč. udržování budov a ploch sportovišť (větší opravy zajišťovat ve spolupráci s pověřeným pracovníkem MěÚ a dodavatelskou firmou)

9) vede evidenci příjmů za pronájem sportovnich zařízení, evidenci výdajů a dbá na dodržování svěřeného rozpočtu v rámci své kapitoly

10) ve spolupráci s právníkem připravuje návrhy smluv na pronájem sportovních zařízení, ploch, předkládá je k projednání orgánům města a odpovídá za kontrolu plnění smluv

11) zajišťuje přípravu materiálů k projednání Radě města a Zastupitelstvu města týkající se činnosti správy sportovišť

12) zabezpečuje správu sportovišť, které nespravuje jiný subjekt dle příslušné smlouvy, včetně zajišťování přihlášek a odhlášek elektroměrů, vodoměrů, plynoměrů a tel. stanic

 


Vítejte v Odoleně Vodě