Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dotace na svoz a likvidaci tekutého domovního odpadu

Podmínky pro udělení dotace na svoz a likvidaci tekutých domovních odpadů majitelům obytných budov, které z technických důvodů nemohou být napojeny na městskou kanalizaci a nebo se jejich majitelé nepřipojili do 6 měsíců od kolaudace příslušné kanalizační stok

  • Žadatel předloží svým podpisem stvrzené doklady o svozu a likvidaci tekutého domovního odpadu s uvedením objemu, data, jména, přesné adresy a výše zaplacené částky, opatřené podpisem a razítkem oprávněné firmy.
  • Dotace bude vyplacena ve výši 25 % oprávněně vynaložených nákladů.
  • Žadatel předloží uvedené doklady 1x ročně za období od 1. 11. do 31. 10. následujícího roku, nejpozději do 10. 11. každého roku.
  • Dotace bude vyplacena městským úřadem složenkou v prosinci běžného roku.
  • Účinnost tohoto opatření od 1. 8. 2000.

Schváleno Radou města Odolena Voda dne 22. června 2000.


Vítejte v Odoleně Vodě