Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

2016

 

0001/2016/MěÚ Petr Fiala Smlouva o nájmu nebytových prostor (Domeček + Bufet) schváleno RM 24/2015 dne 15.12. 2015 podpis smlouvy 21.12. 2015 zveřejněno 04.01.2016
0002/2016/MěÚ Duplicita
0003/2016/MěÚ
Smlouva na jednohrob
0004/2016/MěÚ
Smlouva na jednohrob
0005/2016/MěÚ MATOZA TRADING s.r.o.
Smlouva o právu provést stavbu
schváleno RM 1/2016 dne 12.01. 2016 podpis smlouvy 15.01. 2016
zveřejněno 18.01.2016
0006/2016/MěÚ Stavby S+D s.r.o.
Smlouva o dílo – oprava bytu v čp. 252 Čs. armády, Odolena Voda
schváleno RM 1/2016 dne 12.01. 2016 podpis smlouvy 15.01. 2016
zveřejněno 18.01.2016
0007/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0008/2016/MěÚ Petr Donef Smlouva o zajištění uměleckého výkonu schváleno RM 1/2016 dne 12.01. 2016 podpis smlouvy 18.01. 2016 zveřejněno 20.01.2016
0009/2016/MěÚ Vladimír Liebezeit Smlouva o zprostředkování – zajištění havarijní služby schváleno RM 1/2016 dne 12.01. 2016 podpis smlouvy 20.01. 2016 zveřejněno
0010/2016/MěÚ Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kupní smlouva č. UZSVM/S/26976/2015-HMSO schváleno ZM 7/2015 dne 26.10. 2015 podpis smlouvy 26.11. 2015 zveřejněno 01.12.2015
0011/2016/MěÚ Autoport s.r.o., Korytná 47, 100 00 Praha 10 - Strašnice Nákup nového vozu pro technické služby města schváleno RM 23/2015 dne 03.12. 2015 podpis smlouvy 09.12.2015 zveřejněno 14.12.2015
0012/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0013/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0014/2016/MěÚ Duplicita
0015/2016/MěÚ Volejbalový klub Odolena Voda z.s. Smlouva o výpůjčce schváleno RM 2/2016 dne 26.01. 2016 podpis smlouvy 11.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0016/2016/MěÚ AS-TENDER s.r.o. Příkazní smlouva - administrace úřední desky schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 11.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0017/2016/MěÚ Kadlec K.K. Nusle s.r.o. Smlouva o dílo - změna č. 4 Územního plánu Příloha - plánek schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 12.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0018/2016/MěÚ Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rybářská bašta - kupní smlouva schváleno ZM 8/2015 dne 17.12. 2015 podpis smlouvy 09.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0019/2016/MěÚ Otistav s.r.o. Smlouva o dílo – oprava bytu č. 5 v čp. 254 schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 22.02. 2016 zveřejněno 23.02.2016
0020/2016/MěÚ Stavby S+D Smlouva o dílo – oprava bytu čp. 223 schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 24.02. 2016 zveřejněno 26.02.2016
0021/2016/MěÚ Sadrom s.r.o. Smlouva o dílo – oprava bytu č. 8 v čp. 255 schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 26.02. 2016 zveřejněno 26.02.2016
0022/2016/MěÚ Milan Parma Smlouva o dílo – oprava bytu č. 1 v čp. 268 schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 22.02. 2016 zveřejněno 23.02.2016
0023/2016/MěÚ Martin Fér Smlouva o dílo – oprava bytu č. 7 v čp. 268 schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 22.02. 2016 zveřejněno 23.02.2016
0024/2016/MěÚ Inženýrské stavby spol. s r.o. Odolena Voda Odvodnění křižovatky U Jordánu a Do struh, Odolena Voda schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 19.02. 2016 zveřejněno 23.02.2016
0025/2016/MěÚ Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Cesta k rybníku KN č.ev. 0025-2016 - kupní smlouva schváleno ZM 7/2015 dne 26.10. 2015 podpis smlouvy 10.12. 2015 zveřejněno 14.12.2016
0026/2016/MěÚ Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Koryto 120 č.ev..0026-2016 - smlouva o bezúplatném převodu schváleno ZM 8/2015 dne 17.12. 2015 podpis smlouvy 07.01. 2016 zveřejněno 11.01.2016
0027/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0028/2016/MěÚ Dětské centrum Sluníčko Smlouva o výpůjčce schváleno RM 2/2016 dne 26.01. 2016 podpis smlouvy 12.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0029/2016/MěÚ AERO Odolena Voda z.s. Smlouva o poskytnutí dotace schváleno ZM 1/2016 dne 27.01. 2016 podpis smlouvy 11.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0030/2016/MěÚ REVITALI - projektová kancelář Smlouva o dílo - Zhotovení projektové dokumentace ve fázích DSP a DPS na revitalizaci Sportovní haly schváleno RM 4/2016 dne 02.03. 2016 podpis smlouvy 03.03. 2016 zveřejněno 07.03.2016
0031 - 0056 /2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0057/2016/MěÚ Smlouva o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury
0058/2016/MěÚ TJ Aero Odolena Voda Smlouva o výpůjčce nebytových prostor schváleno RM 2/2016 dne 26.01. 2016 podpis smlouvy 09.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0059/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0060/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0061/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0062/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0063/2016/MěÚ Arriva Praha, s.r.o. Smlouva o zavedení místního jízdného v části města Odolena Voda na linkách PID schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 09.03. 2016 zveřejněno 14.03.2016
0064/2016/MěÚ ČSAD  Střední Čechy, a.s. Smlouva o zavedení místního jízdného v části města Odolena Voda na linkách PID
schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 09.03. 2016 zveřejněno 14.03.2016
0065 - 0074 /2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0075/2016/MěÚ Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Darovací smlouva - příspěvek na plat asistenta pedagoga pro žáka se speciálními potřebami
0076/2016/MěÚ B. a K. pozemky
Směnná smlouva mezi městem Odolena Voda a B.+K. schváleno ZM 1/2016 dne 27.01. 2016 podpis smlouvy 09.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0077/2016/MěÚ ASEKOL a.s. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektro schváleno RM 4/2016 dne 02.03. 2016 podpis smlouvy 17.03. 2016 zveřejněno 21.03.2016
0078/2016/MěÚ Pražská plynárenská a.s. Smlouva o dodávce plynu schváleno RM 4/2016 dne 02.03. 2016 podpis smlouvy 14.03. 2016 zveřejněno 21.03.2016
0079/2016/MěÚ TJ Aero Odolena Voda Smlouva o výpůjčce schváleno RM 4/2016 dne 02.03. 2016 podpis smlouvy 17.03. 2016 zveřejněno 21.03.2016
0080/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0081/2016/MěÚ TJ Aero Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda pro rok 2016 schváleno ZM 1/2016 dne 27.01. 2016 podpis smlouvy 22.03. 2016 zveřejněno 28.03.2016
0082 - 0093 /2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0094/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0095/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB - služebnosti a právu provést stavbu
schváleno RM 4/2016 dne 02.03. 2016 podpis smlouvy 09.03. 2016 zveřejněno 14.03.2016
0096/2016/MěÚ BARSINI s.r.o. Smlouva o dílo - oprava média topného kanálu schváleno RM 4/2016 dne 02.03. 2016 podpis smlouvy 22.03. 2016 zveřejněno 28.03.2016
0097/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0098/2016/MěÚ Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kupní smlouva - Rybářská bašta schváleno ZM 8/2015 dne 17.12. 2015 podpis smlouvy 09.02. 2016 zveřejněno 15.02.2016
0099/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0100/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Kupní smlouva na pozemek schváleno ZM 6/2015 dne 21.09. 2015 podpis smlouvy 10.11. 2015 zveřejněno 12.11.2016
0101 - 0104 /2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0105/2016/MěÚ City Upgrade s.r.o. Smlouva o dílo – Vize rozvoje Odoleny Vody v podobě soustavy architektonických studií schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 24.03. 2016 zveřejněno 28.03.2016
0106/2016/MěÚ Jaromír Trtík Pořizovatelská smlouva (změna územního plánu) schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 24.03. 2016 zveřejněno 28.03.2016
0107/2016/MěÚ SJM Smlouva o smlouvě budoucí schváleno RM 5/2016 dne 23.03. 2016 podpis smlouvy 30.03. 2016 zveřejněno 04.04.2016
0108/2016/MěÚ A + R s.r.o. Smlouva o  finančním příspěvku podpis smlouvy 31.03. 2016 zveřejněno 04.04.2016
0109/2016/MěÚ ADEVITA Smlouva o dílo - obřadní síň schváleno RM 5/2016 dne 23.03. 2016 podpis smlouvy 18.04. 2016 zveřejněno 25.04.2016
0110/2016/MěÚ INEX-SDA "Dobrovolníci pro obce a organizace" Smlouva v oblasti dobrovolnické služby schváleno RM 5/2016 dne 23.03. 2016 podpis smlouvy 23.03. 2016 zveřejněno 28.03.2016
0111/2016/MěÚ Petr Fiala Darovací smlouva schváleno RM 24/2015 dne 15.12. 2015 podpis smlouvy 01.04. 2016 zveřejněno 07.04.2016
0112/2016/MěÚ Víška David Smlouva o pronájmu atrakcí schváleno RM 5/2016 dne 23.03. 2016 podpis smlouvy 04.04. 2016 zveřejněno 07.04.2016
0113-133/2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0134/2016/MěÚ K.CH. Směnná smlouva schváleno ZM 1/2016 dne 27.01. 2016 podpis smlouvy 23.02. 2016 zveřejněno 26.05.2016
0135/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0136/2016/MěÚ Středočeský kraj Smlouva o smlouvě budoucí darovací
0137/2016/MěÚ L.H. + N.H.D. Smlouva o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury
0138-0150/2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0151/2016/MěÚ VERA, spol. s r. o. Dodatek č. 04 ke Smlouvě o udělení Licence formou nájmu a podpoře provozu Programového vybavení VERA Radnice číslo SWRp/12/64 schváleno RM 6/2016 dne 13.04. 2016 podpis smlouvy 21.04. 2016 zveřejněno 25.04.2016
0152/2016/MěÚ P.K. Dohoda o uznání dluhu - splátkové ujednání podpis 21.06.2016 zveřejněno 27.06.2016
0153/2016/Mě/ Linde Gas a.s. Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví pro Technické služby schváleno RM 6/2016 dne 13.04. 2016 podpis smlouvy 05.05. 2016 zveřejněno 09.05.2016
0154/2016/MěÚ Středočeský kraj Smlouva o budoucí smlouvě darovací schváleno ZM 7/2011 dne 14.12. 2011 podpis smlouvy 31.03. 2016 zveřejněno 04.04.2016
0155/2016/MěÚ Intergram Souhlas s provozem veřejné produkce
schváleno RM 6/2016 dne 13.04. 2016 podpis smlouvy 04.05. 2016 zveřejněno 09.05.2016
0156/2016/MěÚ Smlouva na dvojhrob
0157/2016/MěÚ Colas CZ a.s. Rámcová kupní smlouva - koupě obalové směsi v r. 2016 za 2 000 000 Kč schváleno RM 6/2016 dne 13.04. 2016 podpis smlouvy 22.04. 2016 zveřejněno 25.04.2016
0158/2016/MěÚ OSA Licenční smlouva o veřejné produkci hudby podpis smlouvy 07.04. 2016 zveřejněno 11.04.2016
0159/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-6019315/004 – Odol.Voda, Lesní, p.č.24_2,příp.NN,Austová podpis smlouvy 02.05. 2016 zveřejněno 09.05.2016
0160/2016/MěÚ OSA Licenční smlouva o veřejné produkci hudby schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05. 2016 podpis smlouvy 09.05. 2016 zveřejněno 09.05.2016
0161/2016/MěÚ COLAS CZ, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene podpis smlouvy 03.05. 2016 zveřejněno 09.05.2016
0162/2016/MěÚ
Smlouva o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury
0163/2016/MěÚ
Smlouva o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury
0164/2016/MěÚ Sadrom s.r.o. SOD – oprava bytu č. 9 v čp. 248 Horní nám., Odolena Voda
schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05. 2016 podpis smlouvy 30.05. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0165/2016/MěÚ Fiala Petr Smlouva o výpůjčce pozemku schváleno RM 7/2016 ze dne 21.04. 2016 podpis smlouvy 18.05. 2016 zveřejněno 23.05.2016
0166-0177/2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0178/2016/MěÚ MUDr. Sylva Očenášková Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05. 2016 podpis smlouvy 13.05. 2016 zveřejněno 23.05.2016
0179/2016/MěÚ Le Chéque Déjeuner s.r.o. Obchodní smlouva – poukázky (stravenky) schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05. 2016 podpis smlouvy 18.05. 2016 zveřejněno 23.05.2016
0180/2016/MěÚ Otistav s.r.o. Smlouva o dílo – oprava bytu č. 4 v čp. 269 schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05. 2016 podpis smlouvy 18.05. 2016 zveřejněno 23.05.2016
0181/2016/MěÚ VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Smlouva o spolupráci
schváleno RM 6/2016 ze dne 13.04. 2016 podpis smlouvy 18.05. 2016 zveřejněno 23.05.2016
0182/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6002509/001
schváleno ZM 2/2016 dne 20.04. 2016 podpis smlouvy 18.05. 2016 zveřejněno 23.05.2016
0183-0184/2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0185/2016/MěÚ Le Chéque Déjeuner s.r.o. Darovací smlouva schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05. 2016 podpis smlouvy 02.06. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0186/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0187/2016/MěÚ Středočeské vodárny a.s. Smlouva o poskytování servisních služeb – ČOV schváleno RM 6/2016 ze dne 13.04. 2016 podpis smlouvy 25.04. 2016 zveřejněno 28.04.2016
0188/2016/MěÚ Středočeské vodárny a.s. Smlouva o poskytování služeb – odvoz a likvidace kalů – ČOV schváleno RM 6/2016 ze dne 13.04. 2016 podpis smlouvy 25.04. 2016 zveřejněno 28.04.2016
0189-0193/2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0194/2016/MěÚ AKORD služby s.r.o. Smlouva o dílo - oprava bytu č.3 v čp. 247 Čs. armády schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 13.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0195/2016/MěÚ OSA Licenční smlouva - Posezení pod májkou schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 01.06. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0196-0226/2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0227/2016/MěÚ INMES s.r.o., Slezanů 7, 169 00 Praha 6 Smlouva o dílo - Dodávka a zaregulování termostatických ventilů v ZŠ Vítězslava Hálka SOD_příloha 1 SOD_Příloha 2 schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05. 2016 podpis smlouvy 26.05. 2016 zveřejněno 30.05.2016
0228/2016/MěÚ Linhart spol. s.r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Smlouva o dílo - Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová-Dolínek, 250 70 Odolena Voda
schváleno RM 10/2016 ze dne 08.06. 2016 podpis smlouvy 17.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0229/2016/MěÚ Honební společenstvo Odolena Voda, Postřižínská 21, 250 70 Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2016 - Zvýšení stavu zvěře v přírodě, nákup krmiva … schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 30.05. 2016 zveřejněno 06.06.2016

0230/2016/MěÚ Inženýrské stavby spol. s r.o. Odolena Voda Smlouva o dílo - Výstavba parkoviště v ulici Komenského schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 31.05. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0231/2016/MěÚ TZB-Plus spol. s.r.o., Přátelství 901/54, 104 00 Praha 10 Smlouva o dílo - Oprava odsávání kuchyně a sálu restaurace Opera, Náměstí Vítězslava Hálka 90, 250 70 Odolena Voda schváleno RM 10/2016 ze dne 08.06. 2016 podpis smlouvy 17.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0232/2016/MěÚ Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě, Revoluční 401, 250 70 Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2016 - podpora činnosti oddílu schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 02.06. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0233/2016/MěÚ Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě, Revoluční 401, 250 70 Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2016 - 16. ročník turnaje Lukáše Vágnera schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 02.06. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0234/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0235/2016/MěÚ Smlouva č. 0235/2016 Salvia - ekologický institut, z.s., Bohnická 66/11, 181 00 Praha 8 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Odolena Voda v roce 2016 - Za přírodou města Odolena Voda schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 03.06. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0236/2016/MěÚ Dikamo invest s.r.o.
Oprava bytu č. 13 v čp. 277 Komenského, OV
schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 16.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0237/2016/MěÚ Vypracování projektové dokumentace na opravu krčku sportovní haly
0238/2016/MěÚ Amper Market, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN  1.část 2. část schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 26.05. 2016 zveřejněno 30.05.2016
0239/2016/MěÚ Amper Market, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 27.05. 2016 zveřejněno 30.05.2016
0240/2016/MěÚ Amper Market, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 27.05. 2016 zveřejněno 30.05.2016
0241/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 16.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0242/2016/MěÚ SIMED s.r.o. Kupní smlouva - radlice schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 16.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0243/2016/MěÚ Tesco Franchise Stores ČR s.r.o. Smlouva o právo provést stavební záměr – přesun klimatizačních jednotek Žabka, čp. 249 – 250 Horní nám., OV schváleno RM 10/2016 ze dne 08.06. 2016 podpis smlouvy 13.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0244/2016/MěÚ Intergram Smlouva o veřejné produkci díla schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 06.06. 2016 zveřejněno 09.06.2016
0245/2016/MěÚ Středočeské vodárny a.s. Smlouva o podnájmu technologií- ČOV schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 26.05. 2016 zveřejněno 30.05.2016
0246/2016/MěÚ Vodárny Kladno-Mělník a.s. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících kanalizací a ČOV schváleno RM 9/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 26.05. 2016 zveřejněno 30.05.2016
0247/2016/MěÚ Středočeské vodárny a.s. Smlouva o čištění odpadních vod ČOV schváleno RM 7/2016 ze dne 21.04. 2016 podpis smlouvy 26.04. 2016 zveřejněno 29.04.2016
0248/2016/MěÚ Středočeské vodárny a.s. a Vodárny Kladno – Mělník a.s. Smlouva o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury kanalizace schváleno RM 7/2016 ze dne 21.04. 2016 podpis smlouvy 26.04. 2016 zveřejněno 29.04.2016
0249/2016/MěÚ Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou Darovací smlouva - Finanční dar Dětskému domovu a Školní jídelně schváleno RM 10/2016 ze dne 08.06. 2016 podpis smlouvy 16.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0250/2016/MěÚ Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou Darovací smlouva - Finanční dar  - výtěžek z charitativní akce schváleno RM 10/2016 ze dne 08.06. 2016 podpis smlouvy 16.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0251/2016/MěÚ Dětské centrum Sluníčko Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Karneval 2016 - ZOO" schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 02.06. 2016 zveřejněno 06.06.2016
0252/2016/MěÚ Fotoslužba Pavel Novotný Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Minigalerie - výstavní činnost" schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 16.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0253/2016/MěÚ Kroužky Stonožka a.s. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Pořádání aktivit pro děti, mládež, dospělé" schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 14.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0254/2016/MěÚ Volhejnová Zdeňka Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Vystoupení Sportovního kroužku ZŠ Vítězslava Hálka" schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 14.06. 2016 zveřejněno 20.06.2016
0255/2016/MěÚ PROGASTRO s.r.o., Malátova č.org. 17, čp. 461, 150 00 Praha 5
Smlouva o dílo - Technologické navýšení kapacity jídel - gastrotechnologie ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda schváleno RM 11/2016 ze dne 22.06. 2016 podpis smlouvy 28.06. 2016 zveřejněno 30.06.2016
0256/2016/MěÚ PROGASTRO s.r.o., Malátova č.org. 17, čp. 461, 150 00 Praha 5 Smlouva o dílo - Technologické navýšení kapacity jídel - gastrotechnologie ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda schváleno RM 11/2016 ze dne 22.06. 2016 podpis smlouvy 28.06. 2016 zveřejněno 30.06.2016
0257/2016/MěÚ Český rybářský svaz, MO Odolena Voda z.s. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Rozvoj rybářství v Odoleně Vodě" schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 20.06. 2016 zveřejněno 23.06.2016
0258/2016/MěÚ Junák - český skaut, středisko Ibis Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - "Letní tábor 2016" schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 20.06. 2016 zveřejněno 23.06.2016
0259/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0260/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0261/2016/MěÚ Libor Marchlík, nakladatelství FANTOM Print Darovací smlouva (knihy) schváleno RM 11/2016 ze dne 22.06. 2016 podpis smlouvy 23.06. 2016 zveřejněno 27.06.2016
0262/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0263/2016/MěÚ Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4 - Krč Smlouva o dílo - Přestavba bývalé výukové kuchyně na jazykovou učebnu v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200,  250 70 Odolena Voda schváleno RM 12/2016 ze dne 13.07. 2016 podpis smlouvy 19.07. 2016 zveřejněno 22.07.2016
0264/2016/MěÚ KT ING s.r.o. Smlouva o dílo - vypracování projektové dokumentace - Sportovní hala schváleno RM 09/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 23.06. 2016 zveřejněno 27.06.2016
0265/2016/MěÚ Tomáš Švára, Třída 5. Května 1037, 289 11 Pečky Smlouva o dílo - Adaptace 2 tříd školní družiny na kmenové učebny v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200,  250 70 Odolena Voda schváleno RM 12/2016 ze dne 13.07. 2016 podpis smlouvy 19.07. 2016 zveřejněno 22.07.2016
0266/2016/MěÚ Základní škola, Mateřská škola Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele schváleno RM 09/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 04.07. 2016 zveřejněno 07.07.2016
0267/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. : IV-12-6019815 schváleno RM 10/2016 ze dne 08.06. 2016 podpis smlouvy 11.07. 2016 zveřejněno 14.07.2016
0268/2016/MěÚ Mgr. František Vejvoda Licenční smlouva (text do publikace o Základní škole Odolena Voda), vyřizuje pí. Pirná schváleno ZM 01/2016 ze dne 27.01. 2016 podpis smlouvy 22.06. 2016 zveřejněno 27.06.2016
0269/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0270/2016/MěÚ Obec Baráčnická p. Klírová Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 11.07.2016 zveřejněno 14.07.2016
0271/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0272/2016/MěÚ Pěvecký sbor Barvínek Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 11.07.2016 zveřejněno 14.07.2016
0273/2016/MěÚ Asociace-TOM 21109 TOM Vodolka Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 11.07.2016 zveřejněno 14.07.2016
0274/2016/MěÚ MKM Odolena Voda - 3 oddíly Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 11.07.2016 zveřejněno 14.07.2016
0275/2016/MěÚ Volejbalový klub Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0276/2016/MěÚ Volejbalový klub Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0277/2016/MěÚ Volejbalový klub Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0278/2016/MěÚ Volejbalový klub Odolena Voda Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0279/2016/MěÚ TJ Aero - ORIENT.BĚH Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0280/2016/MěÚ TJ Aero - TRAMPOLÍNY Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0281/2016/MěÚ TJ Aero - ŠACHY Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0282/2016/MěÚ TJ Aero - FOTBAL Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0283/2016/MěÚ OSA Smlouva o veřejné produkci schváleno RM 12/2016 ze dne 13.07. 2016 podpis smlouvy 25.07. 2016
zveřejněno 28.07.2016
0284/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0285/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0286/2016/MěÚ Lesy České republiky s.p. Hradec Králové Smlouva o nájmu z pozemků schváleno RM 12/2016 ze dne 13.07. 2016 podpis smlouvy 29.07. 2016 zveřejněno 01.08.2016
0287/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0288/2016/MěÚ PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. Smlouva o dílo - výkon činnosti odborného zástupce ČOV schváleno RM 12/2016 ze dne 13.07. 2016 podpis smlouvy 03.08.2016 zveřejněno 08.08.2016
0289/2016/MěÚ Petr Hájek, Fitness Petra Smlouva o využití systému města – odpady podnikatelé schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 09.08.2016 zveřejněno 15.08.2016
0290/2016/MěÚ Jan David, Optika HATE Smlouva o využití systému města – odpady podnikatelé schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 09.08.2016 zveřejněno 15.08.2016
0291/2016/MěÚ FanIT s.r.o. Smlouva o dílo na vyhotovení PD na rekonstrukci Horního náměstí schváleno RM 12/2016 ze dne 13.07. 2016 podpis smlouvy 09.08.2016 zveřejněno 15.08.2016
0292/2016/MěÚ FanIT s.r.o. Smlouva o dílo na vyhotovení PD na rekonstrukci parkoviště u lékárny schváleno RM 12/2016 ze dne 13.07. 2016 podpis smlouvy 09.08.2016 zveřejněno 15.08.2016
0293/2016/MěÚ Stanislav Bílek Smlouva o dílo na opravy místních komunikací schváleno RM 13/2016 dne 03.08. 2016 podpis smlouvy 12.08.2016 zveřejněno 15.08.2016
0294/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0295/2016/MěÚ Petr Fišmistr, Hospůdka na náměstí Smlouva o využití systému města – odpady podnikatelé schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 10.08.2016 zveřejněno 15.08.2016
0296/2016/MěÚ Josef Brenn, Camp Jordán Smlouva o využití systému města – odpady podnikatelé schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 10.08.2016 zveřejněno 15.08.2016
0297/2016/MěÚ Kateřina Maisnerová, Zlatnictví Smlouva o využití systému města – odpady podnikatelé schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 18.08.2016 zveřejněno 22.08.2016
0298/2016/MěÚ KONTO s.r.o. Smlouva o využití systému města – odpady podnikatelé schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 18.08.2016 zveřejněno 22.08.2016
0299/2016/MěÚ paní J.V. Kupní smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti schváleno ZM 04/2016 ze dne 18.07. 2016 podpis smlouvy 01.08.2016 zveřejněno 04.08.2016
0300/2016/MěÚ Otistav s.r.o. Smlouva o dílo - oprava bytu č. 7 v čp. 250 Horní nám., Odolena Voda schváleno RM 13/2016 dne 03.08. 2016 podpis smlouvy 22.08.2016 zveřejněno 25.08.2016
0301/2016/MěÚ Blanka Zahradníčková Zapojení podnikatelů do systému města – odpady
schváleno RM 3/2016 dne 10.02. 2016 podpis smlouvy 21.07.2016 zveřejněno 25.07.2016
0302/2016/MěÚ Otistav s.r.o., Českolipská 310/7, 190 00 Praha 9 Smlouva o dílo - Adaptace bývalé kotelny na tělocvičnu v Základní škole Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200,  250 70 Odolena Voda schváleno RM 15/2016 dne 07.09. 2016 podpis smlouvy 22.09.2016 zveřejněno 26.09.2016
0303/2016/MěÚ Diakonie ČCE - středisko Praha Darovací smlouva na finanční dar schváleno RM 13/2016 dne 03.08. 2016 podpis smlouvy 22.08.2016 zveřejněno 25.08.2016
0304/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0305/2016/MĚÚ pan V.M. a paní S.M. Směnná smlouva pozemků schváleno ZM 04/2016 ze dne 18.07. 2016 podpis smlouvy 27.07.2016 zveřejněno 29.07.2016
0306/2016/MěÚ EXPRINT PROPERTY s.r.o.
Smlouva o finančním plnění – změna územního plánu schváleno RM 14/2016 dne 24.08. 2016 podpis smlouvy 01.09.2016 zveřejněno 05.09.2016
0307/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0308/2016/MěÚ Tleskejtekruciš Smlouva o poskytnutí dotace schváleno RM 8/2016 ze dne 04.05.02016 podpis smlouvy 19.09.2016 zveřejněno 19.09.2016
0309/2016/MěÚ DIRECT DUTY družstvo Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací schváleno RM 13/2016 dne 03.08. 2016 podpis smlouvy 15.09.2016 zveřejněno 19.09.2016
0310/2016/MěÚ AUTOPORT s.r.o. Objednávka nového vozu - Citroen Berlingo schváleno RM 13/2016 dne 03.08. 2016 podpis smlouvy 19.09.2016 zveřejněno 22.09.2016
0311/2016/MěÚ Hanes s.r.o. Kupní smlouva - komunální sypač schváleno RM 13/2016 dne 03.08. 2016 podpis smlouvy 30.08.2016 zveřejněno 05.09.2016
0312/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0313/2016/MěÚ Ondřej Mann Smlouva o dílo - realizace obnovy parku schváleno RM 09/2016 ze dne 25.05. 2016 podpis smlouvy 31.08.2016 zveřejněno 05.09.2016
0314/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0315/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0316/2016/MěÚ Otistav s.r.o., Českolipská 310/7, 190 00 Praha 9 Smlouva o dílo – oprava bytu č. 7 v čp. 255 Horní nám. Odolena Voda schváleno RM 14/2016 dne 24.08. 2016 podpis smlouvy 22.09.2016 zveřejněno 26.10.2016
0317/2016/MěÚ Lesprojekt Stará Boleslav Zpracování projektové dokumentace - Doprovodná vegetace podél polních cest v Odoleně Vodě schváleno RM 15/2016 dne 07.09. 2016 podpis smlouvy 29.09.2016 zveřejněno 03.10.2016
0318/2016/MěÚ VERSANA s.r.o. Smlouva o dílo – oprava bytu č. 11 v čp. 268 Kpt. Jaroše, Odolena Voda schváleno RM 15/2016 dne 07.09. 2016 podpis smlouvy 07.10.2016 zveřejněno 10.10.2016
0319/2016/MěÚ VERSANA s.r.o. Smlouva o dílo – oprava bytu č. 8 v čp. 253 Horní nám., Odolena Voda schváleno RM 15/2016 dne 07.09. 2016 podpis smlouvy 07.10.2016 zveřejněno 10.10.2016
0320/2016/MěÚ VERSANA s.r.o. Smlouva o dílo – oprava bytu č. 13 v čp. 276 Komenského, Odolena Voda schváleno RM 14/2016 dne 24.08. 2016 podpis smlouvy 07.10.2016 zveřejněno 10.10.2016
0321/2016/MěÚ
Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku
0322/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0323/2016/MěÚ PRINKOM spol s r.o. Smlouva o dílo schváleno RM 10/2016 dne 08.06. 2016 podpis smlouvy 26.10.2016 zveřejněno 27.10.2016
0324/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0325/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0326/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva o zřízení věcného břemene
0327/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Kupní smlouva schváleno ZM 05/2016 ze dne 26.09. 2016 podpis smlouvy 7.10.2016 zveřejněno 6.11.2016
0328/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a. s. Kupní smlouva schváleno ZM 05/2016 ze dne 26.09. 2016 podpis smlouvy 7.10.2016 zveřejněno 6.11.2016
0329/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0330/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0331/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0332/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0333/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0334/2016/MěÚ Smlouva na jednohorb
0335/2016/MěÚ Petr Fiala Smlouva o využití systému města pro nakládání s odpady, připravuje pí. Pirná
0336/2016/MěÚ Tomáš Zmrzlík Smlouva o využití systému města pro nakládání s odpady, připravuje pí. Pirná
0337/2016/MěÚ Inženýrské stavby spol. s r.o. Odolena Voda Výstavba nového chodníku a opěrné hráze u rybníka v ulici Školní schváleno RM 14/2016 dne 24.08. 2016
0338 - 0343/2016/MěÚ Smlouvy o vypůjčkách kompostérů
0344/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0345/2016/MěÚ ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti +   výpis schváleno RM 15/2016 dne 07.09. 2016 podpis smlouvy 08.11.2016 zveřejněno 15.11.2016
0346/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0347/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0348/2016/MěÚ Smlouva na kolumbárium
0349/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0350/2016/MěÚ Náš turnaj, z.s. Smlouva o nájmu sportovního zařízení - Sportovní hala
0351/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0352/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0353/2016/MěÚ TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. Kupní smlouva - turistické známky schváleno RM 16/2016 dne 5.10. 2016 podpis smlouvy 18.11.2016 zveřejněno 21.11.2016
0354/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0355/2016/MěÚ OK Stavby s.r.o. Smlouva o dílo - Oprava a rozšíření chodníku v ulici Pod Tvrzí a Lipová schváleno RM 18/2016 dne 9.11. 2016 podpis smlouvy 22.11.2016 zveřejněno 22.11.2016
0356/2016/MěÚ Sadrom s.r.o. Smlouva o dílo schváleno RM 18/2016 dne 9.11. 2016 podpis smlouvy 22.11.2016 zveřejněno 24.11.2016
0357/2016/MěÚ Smlouva o vypůjčce kompostéru
0358/2016/MěÚ Robin Oil s.r.o. Kupní smlouva schváleno RM 16/2016 dne 5.10. 2016 podpis smlouvy 21.11.2016 zveřejněno 24.11.2016
0359/2016/MěÚ Státní fond životního prostředí České republiky Smlouva č. 06221532 o poskytnutí podpory schváleno RM 18/2016 dne 9.11. 2016 podpis smlouvy 22.11.2016 zveřejněno 01.12.2016
0360/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0361/2016/MěÚ NIDO GROUP S.R.O. Smlouva o dílo - oprava ploché střechy mateřské školy schváleno RM 19/2016 dne 23.11. 2016 podpis smlouvy 7.12.2016 zveřejněno 12.12.2016
0362/2016/MěÚ Miroslav Duben Kupní smlouva - traktor+zametač+radlice schváleno RM 19/2016 dne 23.11. 2016 podpis smlouvy 8.12.2016 zveřejněno 12.12.2016
0363/2016/MěÚ KOMTERM Čechy s.r.o. Smlouva o provozu a pronájmu tepelného zařízení schváleno RM 19/2016 dne 23.11. 2016 podpis smlouvy 23.11.2016 zveřejněno 15.12.2016
0364/2016/MěÚ KOMTERM Čechy s.r.o. Smlouva o dodávce tepelné energie schváleno RM 18/2016 dne 9.11. 2016 podpis smlouvy 12.12.2016 zveřejněno 15.12.2016
0365/2016/MěÚ HAITECO CZ s.r.o. Kupní smlouva schváleno RM 19/2016 dne 23.11. 2016 podpis smlouvy 5.12.2016 zveřejněno 15.12.2016

0366/2016/MěÚ Smlouva na jednohrob
0367/2016/MěÚ Petr Donef - sjednávání čínností v oblasti kultury Smlouva o zajištění uměleckého výkonu schváleno RM 21/2016 dne 14.12. 2016 podpis smlouvy 20.12.2016 zveřejněno 21.12.2016
0368/2016/MěÚ Zdenek Kocur Licenční smlouva na užití díla - 12ks fotografií pro Kalendář na rok 2017 schváleno RM 21/2016 dne 14.12. 2016 podpis smlouvy 15.12.2016 zveřejněno 21.12.2016
0369/2016/MěÚ Zdenek Kocur Licenční smlouva na užití díla - 1ks fotografie pro Kalendář na rok 2017 schváleno RM 21/2016 dne 14.12. 2016 podpis smlouvy 15.12.2016 zveřejněno 21.12.2016

 

DODATKY KE DŘÍVE UZAVŘENÝM SMLOUVÁM

0027/2014/MěÚ Mělnický spolek ochránců zvířat Smlouva o odchytu, umístění a následné péči o toulavá a opuštěná zvířata Dodatek č.2 podpis  1.3.2016 zveřejněno 04.03.2016
0165/2015/MěÚ Snížení energetické náročnosti restaurace Opera Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě s SFŽP ČR č. 0165/2015/MěÚ Technická a finanční příloha k RPD.pdf Rozhodnutí o poskytnutí dotace_změna.pdf Rozhodnutí MŽP o poskytnutí podpory k dodatku č.1.pdf

podpis 31.5.2016

zveřejněno 03.06.2016
0130/2015/MěÚ Český rybářský svaz MO Odolena Voda Nájemní smlouva Dodatek č. 1 ke smlouvě nájemní č. 0130/2015/MěÚ – Pronájem rybářské bašty podpis 13.7.2016 zveřejněno 18.07.2016
0109/2016/MěÚ ADEVITA s.r.o. Smlouva o dílo "Obřadní síň" - Úprava předmětu díla o další plnění Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0109-2016 podpis 4.10.2016 zveřejněno 10.10.2016
0228/2016/MěÚ Linhart spol. s.r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová-Dolínek, 250 70 Odolena Voda – dodatečná instalace ochranného oplocení Smlouva o dílo podpis 26.10.2016 zveřejněno 31.10.2016
0263/2016/MěÚ

Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4 - Krč

Přestavba bývalé výukové kuchyně na jazykovou učebnu v ZŠ Vítězslava Hálka Odolena Voda, Školní 200,  250 70 Odolena Voda – Změnový list č. 1 (vícepráce) Smlouva o dílo  - Dodatek č.1 podpis 25.10.2016 zveřejněno 31.10.2016
Smlouva na kolumbárium

Vítejte v Odoleně Vodě