Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

2015


LEDEN 2015
0005/2015/MěÚ PSDS s.r.o.
Smlouva o dílo 9.1.2015
0006/2015/MěÚ Petr Donef Zajištění ozvučení Ples města 5.1.2015
0017/2015/MěÚ PROFITHERM CZ s.r.o. Smlouva o dílo 20.1.2015
ÚNOR 2015
0018/2015/MěÚ Ing. Václav Kohout
Pachtovní smlouva 3.2.2015
0025/2015/MěÚ EKO-KOM a.s. Smlouva o zajištění zpětného odběru 3.2.2015
0040/2015/MěÚ TJ AERO Odolena Voda Smlouva o spolupráci v oblasti sportu 3.2.2015
0041/2015/MěÚ TJ AERO Odolena Voda – šachový oddíl Smlouva o nájmu 3.2.2015
0030/2013/MěÚ MAS Nad Prahou o.p.s. Dodatek č. 1 k rámcové partnerské  smlouvě 10.2.2015
BŘEZEN 2015
0025/2015/MěÚ EKO-KOM a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
4.3.2015
0042/2015/MěÚ LEGRO CONSULT s.r.o. Smlouva o dílo 10.3.2015
0043/2015/MěÚ LEGRO CONSULT s.r.o. Smlouva o dílo 10.3.2015
0049/2015/MěÚ SFŽP ČR Poskytnutí finanční podpory 19.3.2015
0045/2015/MěÚ ELEKTROWIN a.s. Zajištění zpětného odběru elektrozařízení 6.3.2015
0196/2014/MěÚ Jan Holub Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 19.3.2015
DUBEN 2015
0061/2015/MěÚ Hanes s.r.o.  IČ: 26131919 Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě 29.4.2015
0073/2015/MěÚ Farní charita Neratovice Darovací smlouva 30.4.2015
KVĚTEN 2015
0070/2015/MěÚ MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o. Zkapacitnění jídelny v ZŠ Odolena Voda
11.5.2015
0062/2015/MěÚ KT ING s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9 - Libeň Příkazní smlouva  na výkon autorského dozoru 11.5.2015
0072/2015/MěÚ JUDr. Pavla Plašilová Smlouva o poskytování právní pomoci 13.5.2015
0109/2015/MěÚ Ing. Ondřej Fous, Schnirchova 29, 170 00 Praha 7 Smlouva o dílo - Fous 13.5.2015
0083/2015/MěÚ Milan Hámoň, oprava elektroinstalace v bytě č. 3 v čp. 276 Komenského, Odolena Voda Smlouva o dílo - Hámoň - oprava elektro 6.5.2015
0105/2015/MěÚ Diakonie Broumov, sociální družstvo Smlouva o poskytnutí služeb 14.5.2015
ČERVEN 2015
0081/2015/MěÚ
Miloslava Smetanová
Smlouva o nájmu pozemku
1.6.2015
0131/2015/MěÚ ing. Radek Bláha Smlouva o uměleckém pořadu 1.6.2015
0085/2015/MěÚ Sdružení amatérských cyklistů Darovací smlouva 2.6.2015
Dodatek č.6, linka 413 ROPID ROPID - dodatek č. 6 Linka PID 413 2.6.2015
Dodatek č.6, linka 418 ROPID ROPID - dodatek č. 6 Linka PID 418 2.6.2015
Dodatek č.7, linky 373,608 ROPID ROPID - dodatek č. 7 Linka PID 373, 608 2.6.2015
Dodatek č.9, linka 370 ROPID ROPID - dodatek č. 9 Linka PID 370 2.6.2015
Dodatek č.10, linka 374 ROPID ROPID - dodatek č. 10 Linka PID 374 2.6.2015
Smlouva, linky 370,372,373 ČSAD Střední Čechy, a.s. ROPID - smlouva o zavedení místního jízdného 2.6.2015
0091/2015/MěÚ Honební společenstvo Odolena Voda Honební společenstvo – podpora činnosti 4.6.2015
0099/2015/MěÚ AERO Odolena Voda, o.s. Volejbal mladší a starší žáci - grant 4.6.2015
0100/2015/MěÚ AERO Odolena Voda, o.s. Barevný minivolejbal - grant 4.6.2015
0103/2015/MěÚ Šunda Vladimír Písničkářský Orfest – grant 4.6.2015
0088/2015/MěÚ Asociace TOM, 21109 TOM Vodolka Asociace Tom – podpora činností 4.6.2015
0107/2015/MěÚ ČRS (Český rybářský svaz), místní organizace Odolena Voda Chod a rozvoj organizace ČRS - grant 4.6.2015
0114/2015/MěÚ BOX CLUB Odolena Voda Box Club - podpora činnosti 4.6.2015
0090/2015/MěÚ TJ Aero Odolena Voda - oddíl šachy Podpora činnosti oddílu 5.6.2015
0093/2015/MěÚ ZO ČSOP VODOLENSIS Vodolensis – grant 5.6.2015
0095/2015/MěÚ TJ Aero Odolena Voda - oddíl stolní tenis TJ Aero - oddíl stolní tenis – grant 5.6.2015
0096/2015/MěÚ Dětské centrum Sluníčko Odolena Voda Kulturně - společenské akce - grant 5.6.2015
0097/2015/MěÚ AERO Odolena Voda, o.s. Smlouva o poskytnutí grantu 5.6.2015
0098/2015/MěÚ AERO Odolena Voda, o.s. Smlouva o poskytnutí grantu
5.6.2015
0084/2015/MěÚ Tresil s.r.o., Třebíč Smlouva o dílo 8.6.2015
0092/2015/MěÚ Novotný Pavel Výstavy výtvarného umění - podpora činnosti 8.6.2015
0094/2015/MěÚ ZO Českého zahrádkářského svazu Odolena Voda Uspořádání zájezdu - grant 8.6.2015
0101/2015/MěÚ Volhejnová Zdeňka Sportovní kroužek – grant 8.6.2015
0102/2015/MěÚ Volhejnová Zdeňka Prezentace sportovního kroužku - grant
8.6.2015
0106/2015/MěÚ ČRS (Český rybářský svaz), místní organizace Odolena Voda Využití volného času dětí a dospělých - grant 9.6.2015
0115/2015/MěÚ BOX CLUB Odolena Voda
Box Club - grant 9.6.2015
0104/2015/MěÚ Kroužky Stonožka z.s. Volnočasová aktivita dětí – grant 10.6.2015
0108/2015/MěÚ Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě Turnaj v plážovém volejbale – grant 10.6.2015
0110/2015/MěÚ Junák - svaz skautů a skautek ČR, oddíl IBIS Odolena Voda
Podpora činnosti oddílu 11.6.2015
0111/2015/MěÚ Junák - svaz skautů a skautek ČR, oddíl IBIS Odolena Voda Skautský tábor 2015 - grant 11.6.2015
0116/2015/MěÚ
smluvní partner ASEKOL a.s. - 2 smlouvy
1. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 2. Smlouva o pronájmu klecového kontejneru
12.6.2015
0075/2015/MěÚ Ing. arch. Kateřina Margoldová, Předvoje 430/22, 162 00 Praha 6 Smlouva o dílo 14.6.2015
0112/2015/MěÚ OB (Obec baráčnická) Odolena Obec baráčnická - podpora činnosti 15.6.2015
0064/2015/MěÚ KT ING s.r.o., Podvinný mlýn 2131/11, 190 00 Praha 9 - Libeň Příkazní smlouva  na výkon autorského dozoru 18.6.2015
S113800421 A.S.A. s.r.o. Dodatek ke smlouvě 139/2011/MěÚ – nakládání s odpady 23.6.2015
0128/2015/MěÚ TJ Aero Odolena Voda - oddíl skoků na trampolíně Podpora činnosti oddílu 25.6.2015
0129/2015/MěÚ TJ Aero Odolena Voda - oddíl kopané Podpora činnosti oddílu 25.6.2015
0130/2015/MěÚ Sbor dobrovolných hasičů Dolínek Podpora činnosti sdružení 25.6.2015
0119/2015/MěÚ Volhejnová Zdeňka Volhejnová Zdeňka - grant 29.6.2015
ČERVENEC 2015
0120/2015/MěÚ Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě Smlouva o poskytnutí příspěvku 1.7.2015
0089/2015/MěÚ DKK Stav s.r.o. Smlouva o dílo SOD_FOTO Cenová nabídka 3.7.2015
0125/2015/MěÚ Libor Švorc

Smlouva o dílo „Rekonstrukce páteřního rozvodu vody v suterénu objektu Základní školy v Odoleně Vodě“, Školní 200, 250 70 Odolena Voda 01_(TZ_ZTI)_ZŠ_Odolena_voda 02_(VM_ZTI)_ZŠ_Odolena_Voda 03_(Výkresová část_ZTI)_ZŠ_Odolena_voda 04_(Soupis ZP_ZTI)_ZŠ_Odolena_voda CN_Švorc_příloha SOD č 2

17.7.2015
0127/2015/MěÚ MEROPS, spol. s.r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín Výroba, dodávka a montáž okenních žaluzií do objektu Základní školy v Odoleně Vodě“, Školní 200, 250 70 Odolena Voda - SOD č. 0127_2015_MěÚ_žaluzie SOD_Příloha č.1 SOD_Příloha č.2 20.7.2015
Dodatek č. 1 Římskokatolická farnost Odolena Voda Dodatek č. 1 Darovací smlouvy ze dne 15.10.2014 22.7.2015
Dodatek č. 5 - ROPID ČSAD Střední Čechy, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID.... 30.7.2015
SRPEN 2015
Dodatek č. 8 - ROPID ČSAD Střední Čechy, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID.... 14.8.2015
0148/2015/MěÚ
Milan Parma, Čs. armády 256, 250 70 Odolena Voda Smlouva o dílo a rekonstrukce bytového jádra

20.8.2015

Dodatek č. 1 – ROPID Arriva Praha, s.r.o. Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravních potřeb ... 25.8.2015
0169/2015/MěÚ

DOMOS spol. s r.o.

Smlouva o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu

26.8.2015

ZÁŘÍ 2015

0153/2015/MěÚ Inženýrské stavby spol. s r.o. Odolena Voda Oprava povrchu na návsi v Čenkově Smoluva o dílo Dodatek č. 1 1.9.2015
0154/2015/MěÚ
Aero Odolena Voda o.s. Dohoda o ukončení nájmu sportovní haly

7.9.2015

0155/2015/MěÚ Aero Odolena Voda o.s. Dohoda o ukončení nájmu sportovního areálu 7.9.2015
0160/2015/MěÚ MKM Odolena Voda, z.s. Smlouva o poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku 9.9.2015
0173/2015/MěÚ

Český svaz včelařů o.s., ZO Klecany

Smlouva darovací 16.9.2015
0207/2015/MěÚ AUTO KOUT CENTRUM s.r.o. Servisní smlouva na servisování vozového parku 16.9.2015
0125/2015/MěÚ LC Technik spol. s.r.o., Na Hřebenech II/1062, 147 00 Praha 4 Smlouva o dílo - Odvětrání společenského sálu restaurace Opera Příloha SOD č.1_Ing. Schwarzer_Projekt VZT Archicol_titulní strana_č 2.1 Hluková studie ventilátoru_č 2.2 Statický posudek krovu_č 2.3 Technický list pryžové podložky č 2.4 Příloha SOD č.3_Stavební povolení STO Cenová nabídka LC Technik 21.9.2015
0165/2015/MěÚ Státní fond životního prostředí české republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 1, IČ: 00020729

Předmět díla: Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě-Dolínek Smlouva MeU Odolena Voda x SFZP CR c. 15237113 ze dne 21.9.2015 Rozhodnuti MZP CR o poskytnuti dotace c. 115D222006558 ze dne 2.9.2015 Priloha c. 1 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace_Podminky poskytnuti dotace Priloha c. 2 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace_Technicka a financni priloha Priloha c. 3 k Rozhodnuti o poskytnuti dotace_Financni opravy

21.9.2015
Dodatek č.1 k SOD k 0217/2014/MěÚ z 29.12.2014 MEROPS s.r.o., Strojnická 374, 735 62 Český Těšín, IČ 25394282 Snížení energetické náročnosti Základní školy v Odoleně Vodě Dodatek č.1 Změnový list č. 1 ze dne 31.7.2015 Změnový list č. 2 ze dne 29.9.2015 29.9.2015
0170/2015/MěÚ AutoCont CZ a.s. Kupní smlouva Dodávka a implementace nového serveru včetně licencí + rozšíření stávajícího serveru 30.9.2015

ŘÍJEN 2015

0187/2015/MěÚ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovýchzastoupený RNDr. Miroslavem Šimonem Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 2.10.2015


LISTOPAD 2015

0186/2015/MěÚ
Bělozářka s.r.o., jednající ing. Vojtěch Trochta
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti
9.11.2015
Dodatek
ČSAD Střední Čechy, a.s.
Dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 417)
10.11.2015
0195/2015/MěÚ
Inženýrské stavby spol. s r.o. Odolena Voda
Oprava povrchu v ulici Na Štěpnici   Smlouva o dílo
16.11.2015
0193/2015/MěÚ
Pavel Sládek Podolská 64 Praha 4
Oprava vstupů do budov MěÚ - Smlouva o dílo
16.11.2015
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 0089/2015/MěÚ ze dne 3.7.2015
DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, IČ: 27349187
Snížení energetické náročnosti restaurace Opera v Odoleně Vodě - Dolínek Dodatek č. 1 k SOD č. 0089_2015_MěÚ Příloha č.1 Dodatku č.1 k SOD č. 0089_2015_MěÚ
19.11.2015
0196/2015/MěÚ
KOMTERM Čechy s.r.o.
Smlouva o dodávce tepelné energie – kotelna K 3
24.11.2015
0197/2015/MěÚ
KOMTERM Čechy s.r.o.
Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení – kotelna K 3
24.11.2015
0198/2015/MěÚ
KOMTERM Čechy s.r.o.
Smlouva o nájmu – kotelna K 3
24.11.2015
0201/2015/MěÚ
Estate s.r.o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
26.11.2015
PROSINEC 2015
0194/2015/MěÚ OK Stavby s.r.o. Výstavba chodníku v ulici Nad Štolami   Smlouva o dílo 2.12.2015
0203/2015/MěÚ K&K STAVBY Praha s.r.o. Smlouva o dílo Oprava střechy elektrokotelny, Dolní náměstí Odolena Voda 4.12.2015
0199/2015/MěÚ Ondřej Vokálek Smlouva o dílo Oprava střechy hasičské zbrojnice 8.12.2015

 

 

Kroužky Stonožka vás zvou tento čtvrtek 10.9. 2015 od 17. hodin  na ukázkovou hodinu zbrusu nového kroužku capoeira, který je určen dětem ve věku 8 - 10 let. Přijďte se podívat na ukázku bojového umění s prvky akrobacie, doprovázenou brazilskou hudbou. Těší se na vás Stonožky a trenér David.


Vítejte v Odoleně Vodě