Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

2014

LEDEN 2014

0021/2014/MěÚ Petr Kdýr Smlouva o dílo 29.1.2014
0031/2014/MěÚ Ministrestvo dopravy Dohoda o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů 14.1.2014
0032/2014/MěÚ eIdentity a.s. Smlouva rámcová 29.1.2014
0020/2014/MěÚ ČEZ Prodej s.r.o. Smlouva o dodávce elektřiny 28.1.2014
0023/2014/MěÚ Pavel Svatý Smlouva o dílo 24.1.2014
0028/2014/MěÚ ITES Nájemní smlouva 20.1.2014
0029/2014/MěÚ ITES Nájemní smlouva 20.1.2014
0030/2014/MěÚ RWE Energo s.r.o. Nájemní smlouva 20.1.2014
0034/2014/MěÚ RWE Energo s.r.o. Smlouva o nájmu předávací stanice 24.1.2014
0035/2014/MěÚ RWE Energo s.r.o. Smlouva o nájmu předávací stanice 24.1.2014

ÚNOR 2014

0024/2014/MěÚ
ČEZ Prodej s.r.o.
Smlouva o dodávce elektřiny
4.2.2014
0025/2014/MěÚ ČEZ Prodej s.r.o. Smlouva o dodávce elektřiny 4.2.2014
0026/2014/MěÚ ČEZ Prodej s.r.o Smlouva o dodávce elektřiny 4.2.2014
0038/2014/MěÚ Matoza spol. s r.o. Smlouva o postoupení 12.2.2014
0039/2014/MěÚ Matoza spol. s r.o. Smlouva o postoupení 12.2.2014
0040/2014/MěÚ Matoza spol. s r.o. Smlouva o postoupení 12.2.2014
0041/2014/MěÚ Matoza spol. s r.o. Smlouva o postoupení 12.2.2014
0042/2014/MěÚ Matoza spol. s r.o. Smlouva o postoupení 12.2.2014
0037/2014/MěÚ AERO Odolena Voda o.s., Smlouva o spolupráci 4.2.2014
0048/2014/MěÚ PSDS s.r.o., Smlouva o dílo 24.2.2014
0044/2014/MěÚ TJ Aero Odolena Voda Smlouva o spolupráci 19.2.2014

BŘEZEN 2014

DUBEN 2014

0051/2014/MěÚ
COLAS CZ
Rámcová kupní smlouva
24.4.2014
0064/2014/MěÚ Státní fond životního prostředí Smlouva o poskytnutí podpory 14.4.2014
0063/2014/MěÚ Česká pojišťovna Přehled pohybů podsmluv 17.4.2014

KVĚTEN 2014

0092/2014/MěÚ
Oprava komunikací Zoubek s.r.o.
Smlouva o dílo
20.5.2014
0107/2014/MěÚ Ing. Hynek Seiner
Smlouva o dílo
19.5.2014
0094/2014/MěÚ ČEPS Dohoda o způsobu kácení 14.5.2014
0060/2014/MěÚ Linde Smlouva o pronájmu 7.5.2014
0109/2014/MěÚ J.I.H. – Sportovní stavby, s.r.o. Smlouva o dílo 30.5.2014
0112/2014/MěÚ Milan Hámoň Smlouva o dílo 29.5.2014
Příloha č.1
0116/2014/MěÚ TR Antoš, s.r.o. Smlouva o dílo 27.5.2014
0127/2014/MěÚ M.I.S. Smlouva o dílo 26.5.2014
0154/2014/MěÚ Mgr. Bálek – MATEMA Smlouva o nájmu tenisového dvorce 21.5.2014

ČERVEN 2014

0128/2014/MěÚ
DIPOS JC
Smlouva o dílo
5.6.2014
0130/2014/MěÚ Středočeský kraj Smlouva budoucí darovací 9.6.2014
0134/2014/MěÚ M.I.S. Smlouva o dílo 17.6.2014
0142/2014/MěÚ Obec Hostín u Vojkovic Darovací smlouva 26.6.2014

ČERVENEC 2014

0143/2014/MěÚ
Obec Veliká Ves u Prahy
Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy
9.7.2014
0132/2014/MěÚ J.I.H. – Sportovní stavby s.r.o. Darovací smlouva 17.7.2014
0146/2014/MěÚ M.Hámoň Smlouva o dílo 16.7.2014
0147/2014/MěÚ G Plus s.r.o., Smlouvy o poskytování služeb 18.7.2014
0149/2014/MěÚ ISES s.r.o. Smlouva o dílo 21.7.2014
0139/2014/MěÚ COLAS CZ Darovací smlouva 16.7.2014
0154/2014/MěÚ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Kupní smlouva 31.7.2014

SRPEN 2014

0141/2014/MěÚ
Marhold a.s.
Darovací smlouva
20.8.2014
0153/2014/MěÚ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Smlouva o bezúplatném převodu 20.8.2014

ZÁŘÍ 2014

Dodatek č.8, linka 370 ČSAD Střední Čechy, a.s. ROPID - dodatek č. 8 Linka PID 370 4.9.2014
0003/2014/MěÚ
Marhold a.s.
Dodatek č. 2
10.9.2014
Dodatek č. 3 7.11.2014
0169/2014/MěÚ
TUBEKO SPORT, spol. s.r.o.
Smlouva o dílo
18.9.2014
0177/2014/MěÚ
JIS s.r.o.
Smlouva o dílo
18.9.2014
0199/2014/MěÚ ITES s.r.o. Smlouva o dílo 25.9.2014

ŘÍJEN 2014

0188/2014/MěÚ
Ing. Jaroslav Čech-stavební práce
Příkazní smlouva
20.10.2014
0189/2014/MěÚ Ing. Jaroslav Čech-stavební práce Příkazní smlouva 20.10.2014
0194/2014/MěÚ Enuma Elis s.r.o. Smlouva o dílo 2.10.2014
0196/2014/MěÚ Holub Smlouva o dílo 7.10.2014
0197/2014/MěÚ HANES s.r.o. Kupní smlouva 15.10.2014
0201/2014/MěÚ Petr Kdýr Smlouva o dílo 27.10.2014
0208/2014/MěÚ Haiteco CZ s.r.o. Kupní smlouva 23.10.2014
0225/2014/MěÚ ZŠ Odolena Voda a MŠ Odolena Voda Smlouva o poskytování služeb 25.10.2014

LISTOPAD 2014

0212/2014/MěÚ
Haiteco CZ s.r.o.
Kupní smlouva
12.11.2014

PROSINEC 2014

0215/2014/MěÚ SFŽP Smlouva o poskytnutí podpory 3.12.2014
0217/2014/MěÚ MEROPS spol. s.r.o. Snížení energetické náročnosti Základní školy v Odoleně Vodě 29.12.2014
0007/2015/MěÚ ČEZ Prodej Dodávka elektřiny 23.12.2014
0008/2015/MěÚ COM-TIP s.r.o. Pronájem technologie kotelna K3 18.12.2014
0009/2015/MěÚ COM-TIP s.r.o. Smlouva o nájmu kotelny K3 18.12.2014
0010/2015/MěÚ COM-TIP s.r.o. Smlouva o dodávce tepla kotelna K3 18.12.2014
0011/2015/MěÚ Techem s.r.o. Smlouva o dílo 18.12.2014
0018/2015/MěÚ Dopramo, spol. s.r.o. Pachtovní smlouva 30.12.2014
0020/2015/MěÚ Ondřej Bačina Pachtovní smlouva 30.12.2014
0021/2015/MěÚ Stanislav Nedbal Pachtovní smlouva 30.12.2014
0022/2015/MěÚ Josef Brenn Pachtovní smlouva 30.12.2014
0023/2015/MěÚ ZEVOS s.r.o. Pachtovní smlouva 30.12.2014

Vítejte v Odoleně Vodě