Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

2013

010LEDEN 2013

0004/2013/MěÚ AERO Odolena Voda - volejbalový klub Smlouva o spolupráci v oblasti sportu 31.1.2013
0005/2013/MěÚ Středočeské vodárny Smlouva o dodávce vody 8.1.2013
0009/2013/MěÚ Daniel Šárovec Servisní smlouva VISO/VOX 30.1.2013
0010/2013/MěÚ TJ AERO Odolena Voda Smlouva o spolupráci v oblasti sportu 31.1.2013
0011/2013/MěÚ TJ AERO Odolena Voda Smlouva o spolupráci v oblasti sportu 31.1.2013
0026/2013/MěÚ ČSAD Střední Čechy Smlouva o zavedení místního jízdného v Od. Vodě 31.1.2013
0027/2013/MěÚ ČSAD Střední Čechy Dodatek č. 5 - linka PID č. 374

ÚNOR 2013

0013/2013/MěÚ Česká národní banka Smlouva o zřízení běžného účtu u ČNB 15.2.2013
0013/2013/MěÚ Česká národní banka
Smlouva o zřízení běžného účtu u ČNB 18.2.2013
0014/2013/MěÚ Ing. Grubauer Smlouva mandátní na TDI na MŠ v ul. Lidická 25.2.2013
0017/2013/MěÚ OSA Licenční smlouva 27.2.2013

BŘEZEN 2013

0030/2013/MěÚ MAS Nad Prahou o.p.s. Smlouva rámcová partnerská 21.3.2013
0024/2013/MěÚ ČS, a.s. Úvěrová smlouva 14.3.2013
0025/2013/MěÚ Dvořák-Karlík sr.o. Smlouva o dílo 28.3.2013
0032/2013/MěÚ
Stavební pražská s.r.o. Smlouva o dílo 29.3.2013

DUBEN 2013

0033/2013/MěÚ Šípal s.r.o. Kupní smlouva 3.4.2013
0033/2013/MěÚ KT ING s.r.o. Smlouva o dílo 22.4.2013
0034/2013/MěÚ FONTANA WATERCOOLERS Smlouva nájemní a kupní 2.4.2013
0056/2013/MěÚ Ochranný svaz autorský Smlouva licenční k hudebním dílům 19.4.2013
0057/2013/MěÚ Ochranný svaz autorský Smlouva licenční k hudebním dílům 19.4.2013
0062/2013/MěÚ Zámečnictví Kouba Smlouva o dílo 15.4.2013
0068/2013/MěÚ MŠ Cvrček DOHODA o poskytnutí účelově určeného finančního příspěvku 30.4.2013
0077/2013/MěÚ MŠ v Hostíni Smlouva darovací 30.4.2013

KVĚTEN 2013

0037/2013/MěÚ Honební společenstvo Od.Voda Smlouva o poskytnutí PODPORY činnosti 10.5.2013
0038/2013/MěÚ Oddíl kopané TJ Aero Od.Voda Smlouva o poskytnutí PODPORY činnosti 10.5.2013
0039/2013/MěÚ Sdružení přátel pohybu Od.Voda Smlouva o poskytnutí GRANTU - volejbal 10.5.2013
0040/2013/MěÚ Novotný Pavel Smlouva o poskytnutí GRANTU 10.5.2013
0041/2013/MěÚ BOX CLUB Od.Voda Smlouva o poskytnutí PODPORY činnosti 10.5.2013
0045/2013/MěÚ Šachový oddíl TJ Aero Od.Voda Smlouva o poskytnutí PODPORY činnosti 10.5.2013
0046/2013/MěÚ Sdružení přátel pohybu Od.Voda Smlouva o poskytnutí PODPORY činnosti 10.5.2013
0047/2013/MěÚ Český rybářský svaz Od.Voda Smlouva o poskytnutí PODPORY činnosti 10.5.2013
0049/2013/MěÚ DC Sluníčko Od.Voda Smlouva o poskytnutí GRANTU 10.5.2013
0052/2013/MěÚ Turistický oddíl mládeže - TOM Vodolka Smlouva o poskytnutí PODPORY činnosti

10.5.2013

0065/2013/MěÚ
Dekonta, a.s. Smlouva o dílo
9.5.2013
0069/2013/MěÚ LINDE GAS. a.s. Smlouva o dlouhodobém pronájmu 9.5.2013
0074/2013/MěÚ Zoubek s.r.o. Smlouva o dílo 13.5.2013
0076/2013/MěÚ ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene 7.5.2013

ČERVEN 2013

0081/2013/MěÚ MěP Odolena Voda
Smlouva veřejnoprávní
10.6.2013
0087/2013/MěÚ LESY ČR Hr. Králové Smlouva darovací na výstavbu dětského hřiště v nové MŠ v OV 27.6.2013
0088/2013/MěÚ RWE Energo Smlouva o nájmu souboru movit. a nemovit.věcí 21.6.2013
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
0089/2013/MěÚ Česká spořitelna a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10105-13-LCD z 14.3.2013 17.6.2013
0091/2013/MěÚ Kdýr Petr Smlouva o dílo 25.6.2013
0092/2013/MěÚ Hámoň Milan Smlouva o dílo 25.6.2013
0093/2013/MěÚ ASM spol. s r.o. Smlouva o dílo 20.6.2013
0094/2013/MěÚ Annastav CZ s.r.o. Smlouva o dílo 25.6.2013
0095/2013/MěÚ Návara Miroslav Mandátní smlouva 27.6.2013
0096/2013/MěÚ Ochranný svaz autorský Smlouva licenční o veřejném provozování hudeb.děl 18.6.2013
0099/2013/MěÚ Kis Plus , a.s. Kupní smlouva 26.6.2013
0100/2013/MěÚ Trantoš s.r.o. Smlouva o dílo 27.6.2013
0102/2013/MěÚ Gregor a syn, s.r.o. Kupní smlouva 25.6.2013

ČERVENEC 2013

0109/2013/MěÚ Atelier A3B s.r.o.
Smlouva o dílo 22.7.2013
0110/2013/MěÚ Kdýr Petr
Smlouva o dílo 23.7.2013
0114/2013/MěÚ Window Holding a.s. Smlouva o dílo 30.7.2013
Dodatek č. 1 10.9.2013
0182/2013/MěÚ ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene 19.7.2013
0080/2013/MěÚ ČEPS a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene 16.7.2013
0126/2013/MěÚ Koberce Breno spol. s r.o. Smlouva o dílo 2.7.2013
0108/2013/MěÚ
Aleš Raab Smlouva o nájmu nebytových prostor 31.7.2013
Dodatek č.2 18.12.2014

SRPEN 2013

0120/2013/MěÚ Svět oken s.r.o. Smlouva o dílo 2.8.2013
0127/2013/MěÚ Retigo s.r.o. Smlouva o dílo 9.9.2013
0128/2013/MěÚ Čulák Pavel Smlouva o dílo 9.9.2013
0111/2013/MěÚ ČEZ Distribuce a.s. Smlouvy o zřízení věcného břemene 27.8.2013

ZÁŘÍ 2013

0137/2013/MěÚ HAITECO CZ
Kupní smlouva
30.9.2013
Dodatek č.1 27.12.2013
0131/2013/MěÚ UNIMA-FOOD s.r.o., Kupní smlouva 11.9.2013
0115/2013/MěÚ ČEZ Distribuce a.s. Smlouvy o zřízení věcného břemene 9.9.2013

ŘÍJEN 2013

0151/2013/MěÚ MK Mont s.r.o.
Smlouva o nájmu světelné vánoční výzdoby
24.10.2013
0163/2013/MěÚ Ing. Jan Schwarzer Smlouva o dílo 4.10.2013
0164/2013/MěÚ Ing. Jan Schwarzer Smlouva o poskytování služeb 24.10.2013
0165/2013/MěÚ Ing. arch. Tomáš Lohniský Smlouva o dílo 4.10.2013
0143/2013/MěÚ Záveská a spol. Smlouva o převodu 31.10.2013

LISTOPAD 2013

0130/2013/MěÚ Český rybářský svaz
Nájemní smlouva
11.11.2013
0162/2013/MěÚ Miroslav Holeček Smlouva o dílo 22.11.2013
0171/2013/MěÚ LUMES Mělník s.r.o. Smlouva o dílo 27.11.2013
0173/2013/MěÚ Gregor a syn, s.r.o. Kupní smlouva 25.11.2013
0179/2013/MěÚ Pilnaj Cont, s.r.o. Kupní smlouva 25.11.2013

PROSINEC 2013

0168/2013/MěÚ Ing. Jaroslav Čech
Mandátní smlouva
2.12.2013
0170/2013/MěÚ Ing. Jaroslav Čech Mandátní smlouva 2.12.2013
0180/2013/MěÚ Gregor a syn, s.r.o. Kupní smlouva 4.12.2013
0187/2013/MěÚ Bělozářka s.r.o. Kupní smlouva 19.12.2013
0188/2013/MěÚ Bělozářka s.r.o. Kupní smlouva 19.12.2013
0182/2013/MěÚ Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Smlouva o vkladu 10.12.2013
0183/2013/MěÚ Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Smlouva o upsání akcií 10.12.2013
0184/2013/MěÚ Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Kupní smlouva 10.12.2013
0185/2013/MěÚ Vodárny Kladno-Mělník, a.s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 10.12.2013
003/2014/MěÚ Marhold a.s Smlouva o dílo 20.12.2013
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7
Příloha č.8
Dodatek č.1
0122/2014/MěÚ ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene 2.12.2013
0139/2014/MěÚ společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
30.12.2013
0129/2014/MěÚ ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o zřízení věcného břemene 2.12.2013
0192/2013/MěÚ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Smlouva o bezúplatném převodu 19.12.2013
0011/2014/MěÚ AERO Odolena Voda o.s. Smlouva o spolupráci v oblasti sportu 5.12.2013
0107/2013/MěÚ Generali Pojišťovna a.s. Pojištění majetku 2.12.2013
Dodatek č. 15 28.6.2013
Dodatek č. 16 28.6.2013
Dodatek č. 17 2.12.2013
Dodatek č. 18 29.7.2014
0004/2014/MěÚ ITES Smlouva o dodávce tepelné energie 20.12.2013
0019/2014/MěÚ ITES Smlouva o dílo – výměna velkoobjemového ohřívače vody 20.12.2013
0088/2013/MěÚ RWE Energo s.r.o. Smlouva o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí 30.12.2013
0010/2014/MěÚ RWE Energo s.r.o. Dodatek ke  kupní smlouvě teplo 20.12.2013
0017/2014/MěÚ RWE Energo s.r.o. Smlouva o dodávce tepelné energie 20.12.2013
0187/2013/MěÚ Bělozářka s.r.o. Kupní smlouva - veřejné osvětlení 19.12.2013
Příloha č.1
Přílohy č.2-5
0188/2013/MěÚ Bělozářka s.r.o. Kupní smlouva - kanalizace 19.12.2013
Příloha č.1
Přílohy č.2-5

Vítejte v Odoleně Vodě