Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

2012

 

 

Smlouvy města - rok 2012

 

Červen
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

 

 

ČerveN  2012
Smlouva o dílo - oprava poškozených komunikací ... Roadstav_0881
Provozování občanských aktivit - pronájem sdružení Aero Vodochody Nájemní_smlouva
Kooperativa – pojistná smlouva zametacího stroje 1090_Kooperativa
O.S.A. – licenční smlouva o veřejném provozování OSA 0827
OSA 0827_příloha
ČEZ – kabelové vedení NN (3x) 0883CEZ-Kalcu
Komerční banka – smlouva o úvěru – zametač za traktor 1092_SG_Equipment_Finance-o-uveru
Příloha ke smlouvě
Klokoč – smlouva o vykonávání správy a údržby bytového a nebytového fondu KLOKOC_s_r_o
KLOKOC_s_r_o-priloha_1-4
KLOKOC_s_r_o-priloha_5_a_6
Obec Veliká Ves – spolupráce mezi obcemi – sběrný dvůr 29-1104-2012-Sberny_dvur-Od_Voda-versus-Velika_Ves
Sml. o sml. budoucí a uzavření věcného břemene - KNN rekonstr. Dol.Nám. CEZ_Dolni_nam_0870
Sml. o sml. budoucí a uzavření věcného břemene - KNN Na Štepnice CEZ-HC_Na_Stepnici_0869
Smlouva mandátní - Regulační plán Pode Vsí - s Ing. Perglerovou
Smlouva mandátní - Regulační plán Pode Vsí - s Ing. Perglerovou
Smlouva o dílo - Regulační plán Pode Vsí - s firmou RILA s.r.o. Smlouva o dílo - Regulační plán Pode Vsí - s firmou RILA s.r.o.

 

ČerveNEC 2012
Kondor – materiál na městské podium 1118-KONDOR
AERO – smlouva o spolupráci v oblasti sportu 1094-AERO_OV
Obec Hostín u Vojkovic – darovací smlouva – MŠ Sml_c39-1117-2012-MeU-fin_dar-MS_Hostin_za_deti_OV
Monitoring – vozidel, mobilních GPS, monitorovacích zařízení 1119-Monitoring RC System
Grál – smlouva o poskytování služeb elektronického monitoringu Gral-1089
Dodatek č.1
PRO – SIN – Smlouva o finančním příspěvku na rozvoj a údržbu veřejné městské infrastruktury

1039-PRO-SIN_ESLOT_fin_prisp

PRO – SIN – Smlouva budoucí – inženýrské sítě 1079-PRO-SIN_ESLOT-ing_site
PRO – SIN – Smlouva budoucí – právo chůze a jízdy 1085-PRO-SIN_ESLOT-chuze_jizdy
ČEPS – věcné břemeno kabelové vedení (2x)

0903-CEPS
0904-CEPS

 

 

SRPEN 2012
MARHOLD-dílo - Revitalizace obytných domů HN

11424 SoD Marhold 1.

1124 SoD Marhold 2.

1124 SoD Marhold 3.

1124 SoD Marhold 4.

1124 SoD Marhold 5.

1124 SoD Marhold 6.

1124 SoD Marhold 7.

1124 Dodatek

IRBOS mandátní-TDI - Revitalizace byt.domů H.N. 1129_IRBOS_TDI
ACCON mandátní - MŠ 1125_ACCON
IT Smlouva o licencích IS Radnice VERA 1131 Smlouva_Licence_VERA

 

ZÁŘÍ 2012
mandátní-BOZP, PO - Revitalizace byt.d.H.N.
1126_IRBOS
smlouva o poskytování právních služeb 1137 JUDr.Jiřina Jandová
Darovací smlouva - finanční dar na úhradu neinvestičních výdajů 1144/2012 Obec Hostín u Vojkovic

 

Říjen 2012

Úřad pro zastupování státu - převod pozemku

Obec Hostín - Vojkovice - Darovací smlouva

Smlouva o produkčním zajištění

Vera - licenční smlouva

 

Listopad 2012

Telefonica - Vydis - Smlouva věcné břemeno

Ing. Grubauer - Smlouva o dílo

ASM - Smlouva o dílo

Czech Outdoor - Smlouva o nájmu

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě